Lektion 2-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

  • Förklara varför abort kan vara etiskt problematiskt genom att ge anledningar utifrån plikt-, konsekvens- eller sinneslagsetik.
  • Visa hur etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund påverkar religiös etik genom att skapa en Canva med en fråga och exempel för andra att läsa (kommer att finnas på toaletter och/eller i matsalen).
  • Indela Canva-exemplet i en religiös regel, ett etiskt synsätt och kontext genom att jämföra religion och kultur.

Lektionens upplägg

Lektionen börjar. Vad är målet med kunskapsartefakten?

Elever fortsätter med att skapa sina kunskapsartefakter.

Exit ticket och läxa.

Del 1

Fortsätt tillsammans i era grupper med era gemensamma kunskapsartefakter.

Använd checklistan för stöd i ert arbete.


Förslag till ämnen:

  • Får jag göra abort om jag är muslim eller jude?
  • Får jag göra abort om jag tror på Gud?
  • Får jag tycka om vem jag vill om jag är jude eller muslim?
  • Hatar gud homosexuella? Kan jag va homosexuell och ha slöja?
  • Hatar gud kvinnor?
  • När blir fostret ett barn enligt islam eller judendomen?
  • Sverige är ett kristet land men varför får vi ändå göra abort?

Exit ticket

"Idag lyckades jag med .."

Läxa

Fortsätt med att arbeta med er gemensamma kunskapsartefakt.