Abrahamitiska religioner

Under modulen Abrahamitiska religioner kommer du att lära dig om judendomen, kristendomen, islam och sekulära livsåskådningar. Du kommer att fördjupa dig i trosuppfattningarnas centrala kännetecken och begrepp, gudsbild, människosyn samt etik. Särskilt fokus kommer att ges till Upplysningen. Du kommer att :

Kunskapsprovet 

Under lektion A-5 besvarar du flervalsfrågor om centrala kännetecken och begrepp, identitet och relationen mellan religion och vetenskap. 

Förmågeprovet 

Under lektion A-9 kommer du att skriftligt eller muntligt beskriva, lösa och motivera etiska problem utifrån abrahamitisk regler, utilitarism och pliktetiken.

Hur kommer proven att bedömas?

Kunskapsprovet är poängbaserat och bedömer enbart kunskaper E- till C-kunskaper. För ett godkänt resultat måste man uppnå 60% rätt (vanligtvis 15 rätt av 25). Kunskapsprovet delas även upp i två svårighetsgrader: ett lättare och något svårare.

Du som elev får ditt resultat omedelbart ett genomfört kunskapsprov.

Förmågeprovet bedöms enligt en lärandematris.

Koppling till syfte, centralt innehåll, betygskriterier och examensmål 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Examensmål

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Estetiska programmet

Valt examensmål

Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Industritekniska programmet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet