Lektion U-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om relationen mellan religion och vetenskap, de centala begrepp som används för att beskriva olika gudsuppfattningar.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: min dagbok

Detaljerat: föreläsning

Nyanserat: håller med, håller inte med

Grundläggande: föregående lektion

Läxförhör quizlet.

Vänligen vänta på att Feke delar test-koden.

Tid för aktiviteten: ~10 minuter


Sitt i grupper om 3-4 och beskriv vad ni skrivit i er dagbok

Visa respekt när du lyssnar på dina klasskompisar och ställ nyfikna frågor.

Försök att använda dig av begreppen vi lärde oss förra lektionen: självbild, socialisation, identitetsfaktorerna, majoritet, minoritet.

Detaljerad: föreläsning

U-3 Relationen mellan religion och vetenskap

Nyanserat: Håller med, håller inte med

Högläsning, religion och vetenskap

Tid för aktiviteten: ~15-20 minuter

  • Nu ska du öva på att beskriva och förklara tankar om identitet, religion och vetenskap

  • Använd begreppen: livsåskådning, monoteism, polyteism, ateism, konflikt, dialog


Markera (✔) vad du tycker om påståendet


Vissa människor har skyddsänglar.


Samhällets lagar ska inte påverkas av religion.


Det finns saker som vetenskap inte kan förklara.


Det kommer att hända något mer efter att vi dött.


Människan skapades till man och kvinna, så står det faktiskt i Bibeln!


Det är bra att vi har skolavslutningen i kyrkan.Håller med ___ Håller inte med ___ Beror på ___ Osäker ___


Mina tankar:

Vilka andra argument kan det finnas?

Läxa


Läs kapitlet Religion och vetenskap på NE

Exit ticket


“Idag lärde jag mig att...”