Lektion U-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om relationen mellan religion och vetenskap, de centrala begrepp som används för att beskriva olika gudsuppfattningar. 

Lektionens aktiviteter


Repetition 

Föreläsning: relationen religion och vetenskap

Instuderings- och diskussionsfrågor

Repetition

Läxförhör quizlet.

Vänligen vänta på att Feke delar test-koden.

Hemläxa: Dagbok

Tid för aktiviteterna: ~15-25 minuter

Under den här övningen kommer du att reflektera om din identitet och lyssna på andras beskrivning genom era dagböcker

Ranka påståenden

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Enskilt, eller tillsammans med en klasskamrat, gör en lista med påståenden nedanför och rangordna dem beroende på hur allvarliga eller ondskefulla de är 

Nr 1 är mest allvarligt, nr 16 är minst allvarligt

Föreläsning

U-3 Relationen mellan religion och vetenskap

Instuderingsfrågor 

Instuderingsfrågor religion och vetenskapDiskussionsfrågor - vad tycker du och vad skulle en religiös/icke-religiös person kunna tänka?


Läxa


Repetera begreppen från U-2 och lär dig de nya från dagens lektion

Exit ticket


“Idag lärde jag mig att...”