Lektion U-1

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om kursen Religionskunskap 1 och om Fekes arbetssätt, använda NE och Feke Online, utöva elevinflytande genom att besvara en Mentimeter och sedan reflektera över det du kan och det du vill lära dig mer om.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: uppstartsföreläsning

Detaljerad: elevinflytande

Nyanserad: reflektion om det du kan och vill lära dig

Grundläggande: uppstartsföreläsning

U-1 Uppstart

Detaljerad: elevfinflytande

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Vänligen vänta på att Feke delar Mentimeter-koden

Nyanserat: reflektion om det du kan och vill lära dig

Tid för aktiviteten: ~15-20 minuter


  1. Fyll i de tre kolumnerna på egen hand. Vänligen observera att detta är en reflektion och inte ett test!

  2. När du är färdig, dela med dig av det du skrivit till en klasskamrat.

  3. Avslutningsvis, var förberedd på att dela med dig av dina tankar inför resten av klassen.

Läxa


Läs kapitlet Religion och livsåskådningar: Skillnader och likheter mellan religioner på NE

Exit ticket


För att få det mesta utav kursen kommer jag att ...