Lektion U-1

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

  • Om kursen Religionskunskap 1 och om Fekes arbetssätt genom att lyssna på och delta i en föreläsning.

  • Komma ihåg det du lärde dig från årskurs 9 genom att göra ett Bemästringstest

Uppstartsföreläsning

U-1 Uppstart

Bemästringstest

Invänta att Feke delar koden för att göra testet.

Vänligen observera att detta Bemästringstest är till för att hjälpa dig komma ihåg grundläggande kunskaper för kursen Religionskunskap 1.

Läxa

Läs kapitlet "Religion och livsåskådningar" på vårt läromedel NE.