Lektion U-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Lösa etiska problem utifrån en konkret situation och bli medvetna om valmöjligheter inför hur vi hanterar etiska problem i det riktiga livet.

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Motivera och lösa etiska problem

Formulera egna etiska problem

Föregående lektion

Repetition övning 1: formulera problemet, inte lösa det.


Gunhild har en dotterson som hon har mycket svårt att hantera. Pojken är hyperaktiv och kräver ständig tillsyn, samtidigt som det blivit alltmer viktigt för Gunhild att få njuta av sin pensionärstillvaro efter ett hårt liv av arbete och barnuppfostran. Så berättar Gunhilds dotter en dag för henne att hon och hennes man ska resa bort i två veckor och att de inte vet var de ska göra av pojken.


Gunhild vet inte om det är rätt av henne att … eftersom ...

Föreläsning om att motivera etiska problem

U-7 Egna etiska problem

Vad är ett etiskt problem?

Övning 2A: Att lösa ett problem utifrån den konkreta situationen


Jessica har under hela sitt liv varit djurvän. Så råkar hon en dag få se ett dokumentärprogram på TV, som visar hur grisar behandlas i svenska fabriker på väg till slakt. Förhållandena var värre än hon trodde (grisar som skriker, ben som bryts) och hon blir illa berörd. Det etiska problem som Jessica står inför är att hon inte vet om det är rätt av henne att äta kött, eftersom hon då stödjer den djurhantering som hon är motståndare till.

Beskriv minst tre möjliga sätt för Jessica att lösa problemet. Berätta vilket du skulle välja om du var hon och motivera utifrån den konkreta situationen.

Jessica kan … Om jag var Jessica skulle jag … eftersom ...

Övning 2B: Formulera ett eget problem som du löser utifrån den konkreta situationen.


Du kommer lära dig att: 


Utgå från en situation som berört känslomässigt. Du har nu möjligheten att lösa problemet bättre än vad som kanske skedde i verkligheten.


Du ska göra övningen två gånger:


Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Läxa


Läs kapitlet Etik på NE.

Gör övningen 2B; Formulera ett eget problem som du löser utifrån den konkreta situationen. 

Exit ticket


Det mest intressanta med idag var ...