Lektion U-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

  • Förklara vad etik är och förklara vad som är ett etiskt problem.

Lektionens upplägg

Lektionen börjar.

Del 1. Föreläsning om normativ etik.

Del 2. Lärandeövningar: vad är ett etiskt problem.

Exit ticket och läxa.

Del 1 - Föreläsning

U-2 Normativ etik

Del 2 - Lärandeövning: Vad är ett etiskt problem?

Ett etiskt problem uppstår när man inte vet om något är rätt att göra i förhållande till någon annan. Du ska, i dessa övningar lära dig att:

  1. tala om vilket du tror är personens etiska problem;

  2. tala om varför det är ett problem för den personen.


Per och Lennart är kollegor på en arbetsplats. Lennart har, vid flera tillfällen, fått höra några andra kolleger baktala Per på ett sätt som skulle göra honom sårad om han fick veta det.

Vilket tror du är det etiska problem som Lennart just nu står inför? Varför är det ett problem för honom? (Du ska formulera problemet, inte lösa det.)

Exit ticket

"Idag lärde jag mig att.."

Läxa

Läsa kapitlet "Etik" och på NE.

Studera begrepp på Quizlet.