Elevinflytande

Under din studier kommer Feke att be dig utvärdera undervisningen och ge feedback till Feke samt dig själv. Detta kommer att ske vid slutet av varje undervisningsmodul genom en anonym röstning där du använder verktyget Mentimeter. Du kommer att bli tilldelad en kod som du knappar in på din dator, padda eller telefon för att komma åt utvärderingen.

Under tiden du röstar kommer Feke uppmuntra till att eleverna frivilligt kommenterar och att klassen har en dialog utifrån de anonyma svaren. Utvärderingen är ett ypperligt tillfälle för dig att ha inflytande över din undervisning; har du någonsin känt att det skulle vara annorlunda - nu är chansen att få din röst hörd. Din feedback hjälper Feke att förstå vad vi kan förbättra vilket är ett lysande sätt att hjälpas åt för att skapa den undervisning just du vill ha. 

Likt Hoang Thai Son et. al., (2018) pekat på fungerar en utvärdering av elevernas erfarenhet av utbildningen som en kvalitetssäkring och ett sätt att fånga upp nöjdhet. Ett medelvärde för nöjdhet räknas ut baserat på dina och dina klasskamraters svar på utvärderingen. Ett medelvärde för nöjdhet har visats hålla statistisk signifikans (NCVER, 2012) varpå det arbetssättet används även här. 

Utvärderingen är uppdelad i två delar: del ett är utformat efter kategorierna undervisning, tydlighet, bedömning av förmågor och dina erfarenheter eftersom de visats vara statistiskt signifikanta i internationella nöjdhetsmätningar (jämför med National Centre for Vocational Education Research, 2012).  Del två är en öppen frågeställning som syftar åt att eleven metakognitivt sätter ord på vad hens inlärning och ger konstruktiv kritik till sig själv samt Feke. Frågorna är:

Del ett:

Del två: 

Källor: 

Hoang Thai Son, et al., (2018). Measuring Students’ satisfaction with higher education service – An experimental study at Thainguyen University. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM) Volume 3 Issue 4 April 2018, P.P. 21-34

Fieger, Peter (2012). Measuring student satisfaction from the Student Outcomes Survey. National Centre for Vocational Education Research. Commonwealth of Australia.