Welcome to the course!

During English 7, you will mainly learn how to:

You will improve your skills in writing, listening, reading and speaking, where each part of the course (called modules) focuses on two skills at the time. 

Connections to program goals (examensmål)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnetEstetiska programmet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål


Industritekniska programmet

Valt examensmål


Koppling till centralt innehåll i ämnet

 

Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål


Koppling till centralt innehåll i ämnet

Kommunikationens innehåll

Reception

Produktion och interaktion


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

”Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder och möjligheter till fördjupade studier i engelska. Branschen har dessutom en regional anknytning, med fokus på närliggande produktion och lokala traditioner, vilket ska återspeglas i utbildningen.”


Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet

Kursmål En5

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Kursmål En5


Kursmål En7


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

”Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare. Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper i språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra brukare samt att arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.”

Koppling till centralt innehåll i ämnet