Lektion U-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om normativ etik, lära oss centrala begrepp och kunna urskilja etiska problem genom att titta på praktiska exempel, till vilka vi ska formulera problemet, inte lösa det.

Lektionens aktiviteter


Föreläsning normativ etik

Repetition

Övning att urskilja etiska problem

Föreläsning normativ etik

U-6 Normativ etik

Repetition

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter


Besvara frågorna:

Övning

Tid för aktiviteten: ~20-30 minuter


Ett etiskt problem uppstår när man inte vet om något är rätt att göra i förhållande till någon annan. 

Du ska i dessa övningar lära dig att:


Per och Lennart är kollegor på en arbetsplats. Lennart har, vid flera tillfällen, fått höra några andra kolleger baktala Per på ett sätt som skulle göra honom sårad om han fick veta det. 


Målet är att du ska formulera problemet, inte lösa det.

Läxa


Läs kapitlet Etik och vår quizlet.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...