Lektion U-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om normativ etik, lära oss centrala begrepp och kunna urskilja etiska problem genom att titta på praktiska exempel, till vilka vi ska formulera problemet, inte lösa det.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: föreläsning normativ etik

Detaljerad: repetition

Nyanserat: övning att urskilja etiska problem

Grundläggande: föreläsning

U-6 Normativ etik

Detaljerat: repetition

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter


Besvara frågorna:

  1. Vad är skillanden mellan etik och moral?

  2. Vad krävs för att det ska vara ett etiskt problem?

  3. Ge några exempel på hur vår trosuppfattning kan påverka vad vi ser som rätt eller fel.

Nyanserat: övning

Tid för aktiviteten: ~20-30 minuter


Ett etiskt problem uppstår när man inte vet om något är rätt att göra i förhållande till någon annan.

Du ska i dessa övningar lära dig att:

  • tala om vilket du tror är personens etiska problem;

  • tala om varför det är ett problem för den personen.


Per och Lennart är kollegor på en arbetsplats. Lennart har, vid flera tillfällen, fått höra några andra kolleger baktala Per på ett sätt som skulle göra honom sårad om han fick veta det.


  1. Vilket tror du är det etiska problem som Lennart just nu står inför?

  2. Varför är det ett problem för honom?

Målet är att du ska formulera problemet, inte lösa det.

Läxa


Läs kapitlet Etik på NE och vår quizlet.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...