Anpassningar

Den här typen av anpassning och används inom ramen för ordinarie undervisning:

 • Hela planeringen med alla lektioner finns tillgängliga för eleven på detaljnivå via en digital lärresurs. Eleven kan gå tillbaka till tidigare lektioner i egen takt för att öva, vilket uppmuntras.

 • Lektioner har en tydlig tavelstruktur med start- och sluttid skriven på whiteboard eller projektor.

 • Varje lektion har en syftebeskrivning som tas upp i anslutning till att lektionen börjar.

 • Alla uppgifter har instruktioner i punktform, utformade som checklistor.

 • Arbetssättet är både digitalt och analogt samt att eleven kan få all text uppläst.

 • Nya begrepp tilldelas som digitala memorykort för att stimulera ett språkutvecklande arbetssätt.

 • Alla delar av undervisningen innehåller olika modaliteter för att stötta elevernas inlärning och möta olika behov. Det innebär att övningarna förklaras via text, ljud, film och bild. Undervisningen försöker varieras på olika sätt för att nå så många elever som möjligt.

 • Bedömningsaktiviteterna varieras mellan enskilt och grupp, samt muntliga presentation och skriftliga prov för att erbjuda alternativa redovisningsformer.

 • Ytterligare pedagogiska resurser är inkopplade i kursen, exempelvis skolbilbiotekarierna som möjliggör extra stöd.

Elever uppmuntras till att skriva anteckning enligt Cornell note-systemet (http://lsc.cornell.edu/notes.html) för att minnas innehållet från föreläsningar. Föreläsningarna sammanfattas i den nedersta kolumnen efter föreläsningen är klar. Anteckningsbladet kan även vikas så att eleven enbart ser den vänstra kolumnen och kan därmed testa sig på kunskaperna på egen hand.

Cornell note

Elevinflytande

Eleverna får välja...(val av uppgifter under del 3+4, undersöka egna frågor vid 5+6 och påverka med återkoppling under 7 inför nästa del)

Eleverna får välja vilka övningar de arbetar med, något som stöds av forskning eftersom de får "träna förmågan att välja eftersom det är en del av deras utveckling av självständighet, ansvarstagande och beslutsfattande. " (Skolverket, 2015: 54) & "Delaktighet för lärande", Lenanders Grafiska AB https://www.skolverket.se/getFile?file=3531

Tips

Behöver du som elev stöd i din skolgång?

Testa dessa resurser:

 • https://asoftmurmur.com/ (För dig som fokuserar bättre med ljud - skapa ett skönt bakgrundsljud som gör att du kan koncentrera bättre)

 • Vill du lyssna på sidans texter? Använd antingen plug-in Read Aloud till Chrome eller klistra in sidans URL i Talkify.

Hur vet jag som eleven att jag fördjupat mig? Titta på filmen "Vad skiljer ett E från ett A" och använd bilden nedanför där sex olika bedömningsaspekter visas upp och diskuteras.

Källa: https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/bedomningsaspekterbild_tryck_peter.pdf