Lektion A-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om sekulär humanism som livsåskådning,  människosyn och världsuppfattning utifrån Darwinism och evolutionsteorin.

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Föreläsning sekulär humanism

Film och diskussion

Grundläggande

Tid för övningen: ~20 minuter


Vi ska nu repetera föregående lektion och introducera denna genom att en lek som kallas för viskningsleken.

Detaljerat

A-2 Sekulär människosyn och världsbild

Nyanserat


Den breda vägen är något lättare och du sätter enbart ut begrepp på en graf

Den smala vägen sätter också ut begreppen men du ger även korta argument varför. Detta hjälper dig att öva på att bli mer utförlig.

Läxa


Quizlet med begrepp. Klicka här!

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...