Lektion A-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om sekulär humanism som livsåskådning, människosyn och världsuppfattning utifrån Darwinism och evolutionsteorin.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: föregående lektion

Detaljerad: föreläsning sekulär humanism

Nyanserat: film och diskussion

Grundläggande

Tid för övningen: ~20 minuter


Vi ska nu repetera föregående lektion och introducera denna genom att en lek som kallas för viskningsleken.

  1. Hela klassen sätter sig i en ring och viskar en fras runt klassen.

  2. Vi snurrar en flaska för att avgöra vad den börjar efter varje fras.

  3. Alla skriver sin fras på sin whiteboard efteråt och vi jämför våra svar.

Detaljerat

A-2 Sekulär människosyn och världsbild

Nyanserat

Tid för övningen: ~20 minuter


Övning A2-b: Diskussion, skriftlig

Diskussionsfrågor om sekulär människosyn, gudsbild och världsbild. Du skriver om hur du resonerar samt laddar upp dessa på Unikum.

Tid för övningen: ~20 minuter


Övning A2-c: film och instuderingsfrågor

Se på filmen (7 minuter) och besvara frågorna. De handlar om sekularism och jämförelse med abrahamitiska religionerna.

Läxa


Quizlet med begrepp.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...