Lektion A-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera om abrahamitiska religionerna, sekularismen och livsåskådningen sekulär humanism.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: Quizlet-test

Detaljerad: förberedelser

Nyanserat: presentationer

Grundläggande

Quizlet-test.

Vänligen vänta på att Feke delar koden.

Detaljerat

Tid för övningen: ~60 minuter

 • Du ska nu öva på att förklara eller visa på ett område inför kunskapsprovet som lär de andra i klassen om just det


Exempel:

 1. En lek eller övning utifrån det vi lärt oss, exempelvis Hänga gubbe eller en Kahoot

 2. En speciellt bra beskrivning av någon av punkterna som du vill beskriva i form av en som inlämning


Tips! Tänk "det här tycker jag är förvirrande eller bra att hålla koll på, det ska även andra få hjälp med".

Det ni ska kunna inför provet

 • Vad betyder sekulär?

 • Vad finns det för sekulära traditioner?

 • Vilka är de tre abrahamitiska religionerna?

 • Vilka är de tre abrahamitiska religionernas heliga skrifter?

 • Vilka är de tre abrahamitiska religionernas olika grundare?

 • Vad har en ateist för gudsbild?

 • Vad har en agnostiker för gudsbild?

 • Vad kallas den teori om det naturliga urvalet?

 • Beskriv sekulär människosyn.

 • Beskriv en sekulär samhällssyn.

 • Vad var Upplysningen?

 • Vad är empiri?

 • Vad kallas den bok som skrevs av Charles Darwin och som haft stor betydelse för sekularismen?

 • Vad heter den kände nyateist som gett ut boken Illusionen om Gud?

 • Varför är evolutionsteorin i konflikt med den kristna skapelseberättelsen?

 • Vissa tänker att big bang, den stora smällen, är ett exempel på hur vetenskap och religion är i dialog med varandra. Hur då?

Nyanserat

Tid för övningen: ~15-20 minuter


 1. Här vill jag att ni visar det ni förberett.

 2. Förklarar vad det är ni lär varandra och varför.

Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar och Religion och livsåskådningar

Exit ticket


Idag lärde jag mig ...