Lektion A-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera om abrahamitiska religionerna, sekularismen och livsåskådningen sekulär humanism.

Lektionens aktiviteter


Inför provet

Egen övning

Presentationer

Inför provet

Det ni ska kunna inför provet

Vi testar hur ett sådant prov kan se ut.

Egen övning

Tid för övningen: ~40 minuter


Du kan välja mellan (till exempel):


Tips! Tänk "det här tycker jag är förvirrande eller bra att hålla koll på, det ska även andra få hjälp med".

Instuderingsfrågor

Vad betyder sekulär?

Sekulär betyder att något är icke-religiöst eller att det är separerat från religiösa eller andliga influenser.


Vad finns det för sekulära traditioner?

Exempel på sekulära traditioner inkluderar firandet av nationella helgdagar som inte är kopplade till religiösa händelser, men även traditioner där man tagit bort religiösa inslag, så som borgliga vigslar eller sekulära konfirmationer.


Vilka är de tre abrahamitiska religionerna?

De tre abrahamitiska religionerna är judendom, kristendom och islam.


Vilka är de tre abrahamitiska religionernas heliga skrifter?

De heliga skrifterna för de tre abrahamitiska religionerna är Torah för judendomen, Bibeln för kristendomen och Koranen för islam.


Vilka är de tre abrahamitiska religionernas olika grundare?

De tre abrahamitiska religionernas grundare är Moses för judendomen, Jesus för kristendomen och Muhammed för islam.


Vad har en ateist för gudsbild?

En ateist har ingen gudsbild och förnekar existensen av någon gud eller övernaturlig makt.


Vad har en agnostiker för gudsbild?

En agnostiker är osäker på eller anser att det inte är möjligt att veta om det finns någon gud eller övernaturlig makt.


Vad kallas den teori om det naturliga urvalet?

Teorin om det naturliga urvalet kallas evolutionsteorin.


Beskriv sekulär människosyn.

En sekulär människosyn fokuserar på människans potential och värdighet utan att vara bunden till religiösa övertygelser.


Beskriv en sekulär samhällssyn.

En sekulär samhällssyn betonar separationen mellan religion och stat, samt främjandet av individens rättigheter och jämlikhet oavsett religiös tillhörighet.


Vad var Upplysningen?

Upplysningen var en intellektuell och filosofisk rörelse under 1700-talet som betonade förnuft, vetenskap, sekularism och mänskliga rättigheter som medel för att främja samhällets framsteg.


Vad är empiri?

Empiri är en metod för kunskapsinhämtning som betonar observation, erfarenhet och experiment som grund för att dra slutsatser om den fysiska världen.


Vad kallas den bok som skrevs av Charles Darwin och som haft stor betydelse för sekularismen?

Boken som skrevs av Charles Darwin och som haft stor betydelse för sekularismen kallas "Om arternas uppkomst"


Vad heter den kände nyateist som gett ut boken Illusionen om Gud?

Den kände nyateisten som gav ut boken "Illusionen om Gud" är Richard Dawkins.


Varför är evolutionsteorin i konflikt med den kristna skapelseberättelsen?

Evolutionsteorin är i konflikt med den kristna skapelseberättelsen eftersom den föreslår att livet på jorden utvecklades över långa tidsperioder genom processer som naturligt urval, medan den kristna skapelseberättelsen hävdar en skapelse av livet genom en gudomlig handling på kort tid.


Vissa tänker att big bang, den stora smällen, är ett exempel på hur vetenskap och religion är i dialog med varandra. Hur då?

Vissa ser big bang-teorin som ett exempel på dialog mellan vetenskap och religion eftersom den beskriver en början på universum som överensstämmer med religiösa idéer om att Gud ligger bakom universums skapelse.

Presentationer

Dela med er av era övningar!

Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar och Religion och livsåskådningar

Exit ticket


Idag lärde jag mig ...