Lektion A-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera om abrahamitiska religionerna, sekularismen och livsåskådningen sekulär humanism.

Lektionens aktiviteter


Quizlet-test

Förberedelser

Presentationer

Grundläggande

Quizlet-test.

Vänligen vänta på att Feke delar koden.

Detaljerat

Tid för övningen: ~60 minuter


Exempel:


Tips! Tänk "det här tycker jag är förvirrande eller bra att hålla koll på, det ska även andra få hjälp med".

Det ni ska kunna inför provet

Nyanserat

Tid för övningen: ~15-20 minuter


Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar och Religion och livsåskådningar

Exit ticket


Idag lärde jag mig ...