Lektion U-10

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

 • Lösa etiska problem utifrån en konkret situation och bli medvetna om valmöjligheter inför hur vi hanterar etiska problem i det riktiga livet.

 • Motivera lösningen enligt etiska teorier.

 • Om utilitarism och Kants etik.

 • Relatera en lösning på ett etiskt problem till en etisk teori.

Prov i normativ etik

Material och praktisk information:

 • Du behöver en (laddad) dator eller surfplatta.

 • Appen Digiexam installerad.

 • Provtid: 80 minuter.

 • Provet kan enbart göras enskilt och i en lektionssal med en närvarande lärare.


Vid provet kommer du att tilldelas ett etiskt problem som du ska lösa med Trestegsmodellen. Du kommer att visa vad du lärt dig genom att:

 • Förklara vad som är ett etiskt problem.

 • Minst tre valmöjligheter utifrån en situationen.

 • Motivera hur du hade agerat.

 • Relatera svaret till en etisk teori.


Generella tips. Din förståelse måste vara akademiskt korrekt, vilket innebär:

 • Förekommer direkta faktafel kommer det sänka kvaliteten.

 • Det måste alltid finnas källor, antingen som du ska berätta om eller som finns länkat i provet. Utan de uppnås inte nivån av “motiverat” (motiverat = det finns logik och fakta som stödjer dina slutsatser)

 • Du kommer antingen att få bedömningen godtagbart eller otillräckligt som sedan följs av en film med en motivering som feed forward.