Lektion U-10

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Ge och få feedback för att förbättra din inlärning och utvärdera kursen.

Lektionens aktiviteter


Mentimeter-utvärdering

Vänligen vänta på att Feke delar Mentimeter-koden.

Här är tillfälle att ha inflytande över kursen.