Lektion A-1


Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om judendomen, kristendomen, islam och sekularism, deras kännetecken och centrala begrepp samt kunna jämföra dessa.

Lektionens aktiviteter


Förkunskaper och lärandemål

Föreläsning

Repetitionsövning begrepp

Förskunskaper

Föreläsning

A-1 Abrahamitiska religioner och sekulära livsåskådningar

Övning

Övningar lektion A-1

Instuderingsfrågor

Tid för övningen: ~20 minuter


Instuderingsfrågor:

Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...