Lektion A-1


Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om judendomen, kristendomen, islam och sekularism, deras kännetecken och centrala begrepp samt kunna jämföra dessa.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: förkunskaper

Detaljerad: föreläsning

Nyanserat: övningar begrepp

Grundläggande och detaljerat

A-1 Abrahamitiska religioner och sekulära livsåskådningar

Nyanserat

Övningar lektion A-1

Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...