Lektion U-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Förklara vad som är det etiska problemet, lösa det utifrån den konkreta situationen, motivera lösningen och relatera till etiska teorier.

Lektionens aktiviteter


Skriftligt eller muntligt prov

Prov

Material och praktisk information:

  • Du behöver en (laddad) dator eller surfplatta.

  • Appen Digiexam installerad. Vänligen vänta på att Feke delar provkoden.

  • Provtid: 80 minuter.

  • Provet kan enbart göras enskilt och i en lektionssal med en närvarande lärare.

  • När du är färdig med provet kan du lämna klassrummet.


Vid provet kommer du att tilldelas ett etiskt problem som du ska lösa genom att:

  • Förklara vad som är det etiska problemet.

  • Minst tre valmöjligheter utifrån situationen.

  • Motivera hur du hade agerat.

  • Relatera svaret till de etiska teorierna.


Efter provet

  • Du kommer antingen att få bedömningen godtagbart eller otillräckligt som sedan följs av en film med en motivering som feed forward.