Lektion U-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Titta på elevexempel rörande hur andra besvarat provet och slutligen repetera vad som gör etiska problem och om utilitarism samt pliktetik. 

Lektionens aktiviteter


Repetition etiska problem

Analysera elevexempel

Repetition med instuderingsfrågor

Ditt egna etiska problem

Tid för aktiviteten: ~20 minuter

Du ska nu öva på att följa alla frågeställningar som kommer på provet.


Analysera elevexempel

Tid för aktiviteten: ~20 minuter

Du ska nu öva på att känna igen framgångsrika sätt att besvara det kommande förmågeprovet


Året är 2011 och Ekef är en nyexaminerad lärare som arbetar på en större gymnasieskola i en kommun i Norrland. Sent en eftermiddag har han suttit med prov och är på väg hem när en elev ringer honom. Eleven, som haft det oroligt privat och haft mycket hög frånvaro, säger: "jag mår inte bra och orkar inte komma till skolan nå mer någonsin". Ekef undrar varför eleven ringer när han inte gett eleven sitt privata nummer. Eleven svarar att "livet är kaos" och vill att Ekef ska åka hem till eleven. Ekef förklarar att det är efter arbetstid och att skolans regler finner det olämpligt om han umgås med sina elever på fritiden.


1. Vilket, skulle du säga, är det etiska problem som Ekef står inför? Varför är det ett problem för honom?

2. Hur kan Ekef agera i denna situation? Ge förslag på min tre alternativ som han har. Berätta vilket du skulle välja om du var han och motivera ditt svar utifrån den konkreta situationen.

3. Hur tror du att en klassisk utilitarist skulle bedöma den lösning som du just föreslog? Varför? Hur tror du att en kantiansk pliktetiker skulle bedöma den? Varför?

Instuderingsgfrågor

Tid för aktiviteten: ~20 minuter

Du ska nu öva på att repetera vad som gör etiska problem och om utilitarism samt pliktetik


Övergripande om etiska problemKlassisk utilitarismKantiansk pliktetik


Facit instuderingsfrågor

Övergripande om etiska problemKlassisk utilitarismKantiansk pliktetik


Läxa


Repetera kapitlet Etik.

Exit ticket


Inför provet kommer jag att ..