Lektion U-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

  • Om utilitarism och Kants etik.

  • Relatera en lösning på ett etiskt problem till en etisk teori.

Lektionens upplägg

Repetition a föregående lektion.

Del 1. Introduktion: Föregående lektion och etiska teorier

Del 2. Repetition: utilitarism och Kants etik

Del 3: Aktion: Relatera egna problemlösningar till etiska teorier.

Exit ticket och läxa.

Del 1 - Föreläsning

U-3 Egna etiska problem

Del 2 - Relatera en lösning till en etisk teori

Övning 3A: Att relatera en lösning på ett etiskt problem till en normativ teori

Kalle arbetar som försäljare på ett företag som säljer mobil- och bredbandslösningar. Han har blivit instruerad av sin chef att inte berätta för de kunder som han ringer till att det tillkommer en extra avgift utöver det månadspris som anges - om de inte direkt frågar om det. Kalle väljer dock ändå att berätta om den avgift som tillkommer, eftersom han tycker att det är värt priset att få en tillsägelse av chefen, om han slipper lura oskyldiga människor.

Vad tror du att en klassisk utilitarist skulle tycka om Kalles beslut. Varför?

Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Övning 3A: Att relatera en lösning på ett etiskt problem till en normativ teori

Azzer är läkare på Danderyds sjukhus. En patient till honom, en 56-årig kvinna, får morfin dagligen på grund av sina smärtor. Kvinnan har cancer i tarmar och magsäck och kommer att leva i högst två månader till. Azzer bestämmer sig, på grund av detta, för att öka hennes morfindos så att hon får under de närmsta 2-3 dagarna. Hennes familj är där dagligen och önskar att hennes lidande ska ta slut. Till familjen (och till andra läkare) tänker han säga att han ökade morfindosen för att det behövdes; smärtan var för stor.

Vad tror du att en klassisk utilitarist skulle tycka om Azzers beslut? Vad tror du att en kantiansk pliktetiker skulle tycka? Varför?

Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Del 3 - Att relatera egna problemlösningar till etiska teorier

Övning 3B: Att relatera egna problemlösningar till etiska teorier

Du ska nu relatera dina egna, verkliga etiska problem (övning 2b) till olika etiska teorier. Välj ett problem som du tycker att du löste på ett bra sätt.

Beskriv problemet, hur löste du det och varför du löste det på det sättet.

Vad tror du att en klassisk utilitarist skulle tycka om din lösning? Varför?

Vad tror du att en kantiansk pliktetiker skulle tycka? Varför?


Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Exit ticket

"Inför provet kommer jag att .."

Läxa

Läs kapitlen "Etik" på läromedlet NE för repetition.