Lektion A-8

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om islams etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av muslimsk tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Föreläsning muslimsk etik

Film islam

Etisk övning

Föreläsning muslimsk etik

A-8 Muslimsk etik och etiska problem

Film islam

Vänligen vänta på att Feke visar filmen. 

Etiskt problem

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån islam

Tid för övningen: ~40 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:


Fatima är 17, uppvuxen i Gävle och går andra året på ekonomiprogrammet. Sen ett par månader tillbaka har hon dejtat en kille i smyg eftersom hon som muslim ska egentligen vänta med sex innan man gift sig. I Koranen läser hon: “Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet …" (24:33), men ibland går det lite snabbt och nu är hennes mens försenad. Hon kan inte prata med sina föräldrar,  och dessutom, att ha oskyddat sex är otänkbart. Värre är att det även skedde under Ramadan!

I chock över att hon är gravid pratar Fatima med ungdomsmottagningen som berättar att hon kan få hjälp om hon vill göra abort. Tanken hade inte ens slagit henne eftersom det är förbjudet som muslim; i Koranen står det “Döda inte era barn av rädsla för fattigdom; Vi sörjer för dem och för er. Att döda [dem] är en svår synd.” (17:31). Fatima vet inte om det är rätt eller fel att ... eftersom ...

Läxa


Välj judendomen, kristendomen eller islam samt läs det kapitlet på NE.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...