Lektion A-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Grundläggande

Övning 2A: Hålla med, hålla inte med, kanske eller osäker

Tid för övningen: 30 minuter


Ni ska nu öva på att:

  • Förklara hur trosuppfattningar och livsåskådningar tolkar universum, gud och människan


Läs igenom kristendomens budord och sammanfattningen av sekulär humanism

Guds tio bud (Kristendomen)

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Tolkas: Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.


2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Tolkas: Använd Guds namn endast i det godas tjänst.


3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Tolkas: Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.


4. Visa aktning för din far och din mor.

Tolkas: Visa dina föräldrar respekt och kärlek, så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.


5. Du skall inte dräpa.

Tolkas: Värna och vörda livet i alla dess former.


6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Tolkas: Var trogen mot din partner.


7. Du skall inte stjäla.

Tolkas: Respektera andras egendom och rättigheter.


8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Tolkas: Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling.


9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Tolkas: Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.


10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Tolkas: Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet.


Källa: https://www.svenskakyrkan.se/bibeln/de-tio-budorden

Sammanfattning Sekulär humanism

1. Människan skall tillåtas leva med ett kritiskt, självständigt tänkande baserat på en naturalistisk verklighetsuppfattning


2. Människans värde, förmågor, integritet och personlighet står i fokus


3. Alla människor föds fria och har lika värde


4. Varje människa är unik


5. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld

Övning 2B: Hålla med, hålla inte med, kanske eller osäker


  • Läs påståendet och markera vad du tycker:

➜ Håller med, håller inte med, beror på eller osäker.

  • Förklara dina tankar.

  • Skriv sedan ned vilka andra argument det kan finnas om just det påståendet.

Detaljerat

Eleverna fortsätter att skapa sina resonemangskedjor.

Nyanserat

Läxa


Läs kapitlet Sekulära livsåskådningar.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...