Lektion A-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Testa våra kunskaper om de centrala begreppen och tankegångarna från de Abrahamitiska religionerna, om identitet samt relationen mellan religion och vetenskap.

Lektionens aktiviteter


Feedback till Feke

Genomgång av provsvaren

Kunskapsprovet

Feedback till Feke

Din feedback hjälper mig att bli en bättre lärare. Tack för att du bidrar


Vänligen invänta Menti-koden. 

Kunskapsprovet

Kunskapsprov

Vänligen vänta på att Feke delar koden till provet. 

Kunskapsprovet är en examinationsuppgift som gör att jag som lärare får en bild av dina kunskaper.


Kunskapsprovet är poängbaserat och bedömer enbart kunskaper E- till C-kunskaper. Provet är digitalt och innehåller flervalsfrågor.

För ett godkänt resultat måste man uppnå 60% rätt (vanligtvis 15 rätt av 25). Kunskapsprovet delas även upp i två svårighetsgrader: ett lättare och något svårare.

Du som elev får ditt resultat omedelbart ett genomfört kunskapsprov.

Genomgång av provsvar

Efter att vi genomfört provet kommer vi att gå igenom svaren tillsammans.

Läxa


Ingen hemläxa.

Exit ticket


Ingen exit ticket.