Uppstart

Under modulen Uppstart kommer du att lära känna Feke, introduceras till kursen, hur undervisningen fungerar, utöva elevinflytande samt repetera grunderna i religionskunskap, lära dig om identitet, relationen mellan religion och vetenskap samt normativ etik. Du kommer att: 

Kunskapsprovet 

Under lektion U-5 besvarar du flervalsfrågor om centrala kännetecken och begrepp, identitet och relationen mellan religion och vetenskap. 

Förmågeprovet 

Under lektion U-10 kommer du att skriftligt eller muntligt beskriva, lösa och motivera etiska problem utifrån normativ etik.

Hur kommer de att bedömas?

Det första kunskapsprovet i kursen  inte betygsgrundande; se det som ett övningstillfälle. Provet är poängbaserat och för att ett godkänt resultat måste man uppnå 50% rätt (vanligtvis 10 rätt av 20). 

Du som elev får ditt resultat omedelbart ett genomfört kunskapsprov. Förmågeprovet bedöms enligt en lärandematris.

Koppling till syfte, centralt innehåll, betygskriterier och examensmål 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Examensmål

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Estetiska programmet

Valt examensmål

Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Industritekniska programmet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet