Uppstart

Under Uppstarten kommer eleverna att lära känna Feke, introduceras till hur undervisningen fungerar samt får tillfälle att utöva elevinflytande. Du kommer även att få repetera grunderna i religionskunskap, lära dig om identitet och relationen mellan religion och vetenskap.

Du kommer att läsa kapitlen "Religion och livsåskådningar" och "Etik" på NEs läromedel. Hemläxa är bland annat Quizlet-begrepp.