Uppstart

Under Uppstarten kommer eleverna att lära känna Feke, introduceras till hur undervisningen fungerar samt får tillfälle att utöva elevinflytande. Du kommer även att göra ett test baserat på ett gammalt NP från åk 9 för att testa dina förkunskaper.

Du kommer att läsa kapitlen "Religion och livsåskådningar" och "Etik" på NEs läromedel. Hemläxa är bland annat Quizlet-begrepp.

Du kommer även att få lära dig om normativ etik genom något som kallas för Trestegsmodellen. Lektion U-2, U-3 och U-4 går ut på att lära oss om etiska problem och etiska teorier. Du kommer att visa det du lärt genom ett Digiexam-prov.

Uppstart

1.kursintro. Inflytande (vad och när), reflektion EPA om trosuppfattningar vad vi kan, vad vi inte kan? (Tänk Stefans övning!) om abraha + östas

hemläxa: läsa https://laromedel.ne.se/reader/31877/2991


2. Här ska du lära dig kunskaper om ID genom att urskilja identitetsfaktorerna.

Grunläggande: JAG-perspektivet (OBS, skriv något och sen jämför det med din exit ticket: "Jag tänkte att identitet var ... och nu vet jag att ...")

Detaljerat: kort om jag & interaktion, håller med,

Nyanserat övning 3C Dagbok, jag visar ett positivt och ett negativt exempel,. (OBS, hemläxa!


3. Har ska du lära dig att beskriva sambandet mellan identitetsfaktorerna och grupper.

Grundläggande: Redovisning dagbok.

Detaljerat: minoritet, majoritet, assimilering, integrering:

Nyanserat: SAMHÄLLS-perspektivet. håller med


FÖRST MITT EXEMPEL

Markera hur en person som är majoritet skulle tänka

Omklädningsrum borde vara indelade för kvinnor och män.

Eftersom

(använda begrepp sexualitet, genus, kultur)

Elevsvar 1: Eftersom det finns många från olika kulturer så håller man inte med. Det borde anpassas. (FEL, beskriver assimilering)
Markera hur en person som är majoritet skulle tänka:

Skolavslutningar ska enligt tradition vara i kyrkan.

Eftersom ....

Vilka andra tankar kan finnas?

(lämpliga begrep: religion, etnicitet)


Markera hur en person som är i minoritet skulle tänka:

Samkönade föräldrar borde inte få adoptera eftersom barnet kan komma att mobbas på grund av sina föräldrar.

Eftersom...

Vilka andra tankar finns det?

(lämpliga begrepp: sexualitet, genus)


Markera hur en person som är i minoritet skulle tänka:

Kvinnor borde ges högavlönade jobb före män för att jämna ut hur ojämställt det är.

Eftersom...

Vilka andra tankar finns det?


EXEMPEL

Någon som vill integrera

Kebeb är typiskt svensk mat.


Integration:

Matvarubutiker borde ha alla sina skyltar på svenska, engelska och arabiska.

Eftersom...Någon som vill assimilera (överge sin kultur)

Föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svensk borde prata svenska med sina barn, inte deras modersmål.

Eftersom...


De som bär religiös klädsel borde sluta och klä sig mer svenskt.

Eftersom...
4. Här ska du lära dig om två olika uppfattningar om religion och vetenskap genom att urskilja dem

Grundläggande: håller med, håller inte med: homosexuella vigs i kyrkan, Kungen är utsänd av gud, vi härstammar från aporna, Vi kommer till ett annat liv efter att vi dött.

Detaljerat: om relationen mellan religion och vetenskap, främst konflikt/självständighet eller dialog/integration.

Nyanserat: titta på några exempel:

  • Antivaxxers


Sverige, omvärlden, konflikt - dialog, instuderingsfrågor

Hemläxa läsa https://laromedel.ne.se/reader/31877/2921 KORT OM REL O VET


5. håller med, olika perspektiv FILMEN


6. Kunskapsprov (examinationsuppgift - här får jag som lärare en bild av din kunskap)

Grundläggande:

  • Vilka är identitetsmarkörerna?

  • Förklara minoritet, majoritet, assimilation, integration.

  • Ge exempel på samband mellan identitetsmarkörerna och

  • Beskriv de olika uppfattningarna om relationen mellan religion och vetenskap.

  • Vad är en norm?

  • Ge exempel på samband mellan identitetsmarkörer och


  • Beskriv skillnaden mellan assimilation och integration.

  • Förklara

Förväntat resultat: kunskap om ID (ge exempel) och relationen mellan religion och vetenskap.


ID, körkort, fingeravtryck (vilka andra finns?), användarnamn, socialamedieprofiler,

Hur beskriver andra mig? Hur beskriver jag mig själv?

Tänk tillbaka på när du var yngre, hur skulle du ha beskrivit dig själv då? Säkert annorlunda. Samma sak gäller framtiden, du kommer inte att vara likadan, nya händelser kommer att omforma dig. Barn, yrke, partner, boplats. Vad mer?

En person, flera identiteter. Hemma, med vänner,

....

Sandviken

Sverige

Europa

Världen