Lektion U-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om hur varför religion är viktigt i samhället samt hur identitet och relationen mellan religion och vetenskap kan gestalta sig för olika personer runt världen. 

Lektionens aktiviteter


Instuderingsfrågor

Filmen Varför finns religion?

Diskussionfrågor

Instuderingsfrågor

Tid för aktiviteten: ~15-20 minuter


Du kommer nu att repetera det vi lärt oss under U-2 och U3 genom att besvara en rad instuderingsfrågor.

Skriv ned svaren, enskilt eller tillsammans med en klasskamrat, och var förberedd på att svara.


Filmen Varför finns religion?

Tid för aktiviteten: ~30 minuter

Vänligen vänta på att Feke visar filmen. 

Diskussionsfrågor

Tid för aktivitet: ~20 minuterTips! Utmana dig själv genom att använda de begrepp vi lärt oss


Läxa


Repetera kapitlen och de centrala begreppen

Exit ticket


“Inför prova-på-provet nästa lektion kommer jag att...”