Lektion U-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om hur varför religion är viktigt i samhället samt hur identitet och relationen mellan religion och vetenskap kan gestalta sig för olika personer runt världen.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: instuderingsfrågor

Detaljerat: Filmen Varför finns religion?

Nyanserat: Diskussionfrågor

Grundläggande: instuderingsfrågor

Tid för aktiviteten: ~15-20 minuter


Du kommer nu att repetera det vi lärt oss under U-2 och U3 genom att besvara en rad instuderingsfrågor.

Skriv ned svaren, enskilt eller tillsammans med en klasskamrat, och var förberedd på att svara om ditt namn dras.


 1. Vilka är identitetsfaktorerna?

 2. Vad menas med självbild?

 3. Slagordet “identitet är vem man är i relation till andra människor” används när man pratar om identitet - vad menar man med det?

 4. Vad betyder primär och sekundär socialisation?

 5. Vilka två övergripande uppfattningar finns det mellan religion och vetenskap?

 6. Vad menas med ateism?

 7. Vad är skillnaden mellan monoteism och polyteism?

 8. Vad menas med agnoticism?

Detaljerat: filmen Varför finns religion?

Tid för aktiviteten: ~30 minuter

Vänligen vänta på att Feke visar filmen.

Nyanserat: diskussionsfrågor

Tid för aktivitet: ~20 minuter


Diskutera frågorna tillsammans med en eller flera klasskamrater.

Ta anteckningar från er diskussion.

Er namn kan komma att dras och var förberedda på att dela med er av era svar.


Tips! Utmana dig själv genom att använda de begrepp vi lärt oss


 1. Vilka likheter finns mellan Ramkrishno från Indien och AIK-supportern Richard Hultman från Sverige?

 2. På vilket sätt beskrivs Sverige som annorlunda jämfört med andra länder?

 3. Vilka jämförelser görs mellan religiösa grupper och fotbollssupportrar?

 4. Intervjuaren träffar Sudarshan som begraver sin far. Varför kan inte intervjuaren få ett svar från Sudarshan?

 5. Vad menas med den Gyllene regeln?

 6. Vilka identitetsfaktorer kan vi se hos Lila Rose som är emot abortindustrin?

 7. På vilket sätt kan religion ge stöd till de olika personerna i filmen?

Läxa


Repetera kapitlen Identitet och religion samt Religion och vetenskap på NE

Exit ticket


“Inför provet kommer jag att...”