Lektion A-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om abrahamitisk etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av jude, kristen eller muslimsk tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Instuderingsfrågor

Elevexempel

Repetition lösa etiskt problem

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor judendomen

Tänk på att du ska öva på att både stärka ditt minne och din förmåga att förklara.


Undvik korta och enkla svar; utmana dig själv och ge längre beskrivningar genom att:


Ge flera exempel 


Använda viktiga begrepp


Förklara varför centrala tankegångar är viktigt för den troendeInstuderingsfrågor kristendomen

Tänk på att du ska öva på att både stärka ditt minne och din förmåga att förklara.


Undvik korta och enkla svar; utmana dig själv och ge längre beskrivningar genom att:


Ge flera exempel 


Använda viktiga begrepp


Förklara varför centrala tankegångar är viktigt för den troendeInstuderingsfrågor islam

Tänk på att du ska öva på att både stärka ditt minne och din förmåga att förklara.


Undvik korta och enkla svar; utmana dig själv och ge längre beskrivningar genom att:


Ge flera exempel 


Använda viktiga begrepp


Förklara varför centrala tankegångar är viktigt för den troendeElevexempel

Repetition lösa etiskt problem

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån de abrahamitiska religionerna

Tid för övningen: ~40 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:


Simon är på väg till skolan och första lektionen ska han redovisa ett grupparbete. Han kände sig lite krasslig men valde att gå till skolan ändå eftersom hans lärare sagt att hans betyg hänger på att "han fan göra något för en gångs skull". Dessutom, vem tror på vacciner och sånt påhitt, tänker Simon. Lite skit rensar magen!

I hans grupp ingår bland annat Michelle som har en sjukdom som gör att hennes immunförsvar är försämrat. Simon inser det när han står där framför klassen tillsammans med sin grupp.  Dock känner han sig febrig, men känner även lärarens blick och han vill ju inte lämna sina klasskompisar i skiten..

Sammanfattning de abrahamitiska religionernas etik

Judisk etik

Judarna ser sig själva som det utvalda folket – att leva som föredöme där var och en ansvarar för sina egna handlingar. Människan är både god och ond.


Sträva efter att bli den bästa människa man kan bli efter sina förutsättningar, inte bara för sin egen skull utan för hela mänskligheten.


``Du skall inte hysa hat till Din broder i Ditt hjärta, Du skall älska Din nästa som Dig själv``. (3:e Moseboken)Kristen etik


Kristen etik grundas på judendomen, bland annat gamla testamentets 10 budord. Jesus är förebild då han tros vara guds son. Till exempel finns frasen what would Jesus do?


De 10 budorden sammanfattas i Nya testamentet som det Dubbla kärleksbudskapet: “Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk, 10:27)


Till exempel på goda gärningar där Jesus är en förebild:
Vända andra kinden till: “Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också.” (Luk, 6:30) 

Muslimsk etik


Islams etik utgår från koranens regler, sammanfattade i de fem pelarna, och de traditioner som beskrivs hur profetens Muhammed levde (sunna). 


Islams fem pelare är:


Profeten Muhammed beskriv som: 

Läxa


Öva inför provet kommande lektion!

Exit ticket


Inför provet kommer jag att ...