Lektion A-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om abrahamitisk etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av jude, kristen eller muslimsk tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: abrahamitisk etik

Detaljerat och nyanserat: lösa etiskt problem

Läxa


Öva inför provet kommande lektion!

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...

Grundläggande

Detaljerat och nyanserat

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån de abrahamitiska religionerna

Tid för övningen: ~40 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:

 1. Du kan besvara uppgiften enskilt eller tillsammans med klasskompisar.

 2. Läs det etiska problemet.

 3. Beskriv problemet genom att fylla ut frasen ...vet inte om det är rätt eller fel att ... eftersom ...".

  1. Kom ihåg att ett etiskt problem kräver att det är minst två inblandade! Beskriv allas synsätt på problemet.

 4. Ge minst tre alternativ på lösningar och:

  1. Vilket av dina tre alternativ hade du valt? Förklara varför.

  2. Vilket av dina tre alternativ hade en jude, kristen eller muslim valt? Förklara varför.

 5. Hur skulle en klassisk utilitarist bedömt valen? Kom ihåg slagordet: "Största möjliga lycka för största möjliga antal."

 6. Hur skulle en kantiansk pliktetiker bedömt valen? Kom ihåg slagordet: “Handla endast efter den princip du samtidigt kan vilja se som allmän lag.”


Simon är på väg till skolan och första lektionen ska han redovisa ett grupparbete. Han kände sig lite krasslig men valde att gå till skolan ändå eftersom hans lärare sagt att hans betyg hänger på att "han fan göra något för en gångs skull". Dessutom, vem tror på vacciner och sånt påhitt, tänker Simon. Lite skit rensar magen!

I hans grupp ingår bland annat Michelle som har en sjukdom som gör att hennes immunförsvar är försämrat. Simon inser det när han står där framför klassen tillsammans med sin grupp. Dock känner han sig febrig, men känner även lärarens blick och han vill ju inte lämna sina klasskompisar i skiten..

Judarna ser sig själva som det utvalda folket – att leva som föredöme där var och en ansvarar för sina egna handlingar. Människan är både god och ond.

Sträva efter att bli den bästa människa man kan bli efter sina förutsättningar, inte bara för sin egen skull utan för hela mänskligheten.

``Du skall inte hysa hat till Din broder i Ditt hjärta, Du skall älska Din nästa som Dig själv``. (3:e Moseboken)

Kristen etik grundas på judendomen, bland annat gamla testamentets 10 budord. Jesus är förebild då han tros vara guds son. Till exempel finns frasen what would Jesus do?

De 10 budorden sammanfattas i Nya testamentet som det Dubbla kärleksbudskapet:

“Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk, 10:27)

Islams etik utgår från koranens regler, sammanfattade i de fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden

Även de traditioner som beskrivs hur profetens Muhammed levde (sunna):

 • Klä sig anständigt

 • Vara ärlig och ödmjuk

 • Leva anständigt, både sexuellt, avstå från alkohol

 • Skydda de svaga

 • Inte svära eller vara högljudd