Lektion U-8

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

  • Lösa etiska problem utifrån en konkret situation och bli medvetna om valmöjligheter inför hur vi hanterar etiska problem i det riktiga livet.

  • Motivera lösningen enligt etiska teorier.

Lektionens upplägg

Lektionsstart.

Del 1. Introduktion: Föregående lektion och om att motivera

Del 2. Repetition: hur motiverar vi våra val inför etiska problem?

Del 3. Aktion: formulera egna etiska problem.

Exit ticket och läxa.

Del 1 - Repetition av föregående lektion med Quizlet

Del 2 - Föreläsning

U-3 Egna etiska problem

Del 3: Lösa etiska problem

Övning 2A: Att lösa ett problem utifrån den konkreta situationen

Jessica har under hela sitt liv varit djurvän. Så råkar hon en dag få se ett dokumentärprogram på TV, som visar hur grisar behandlas i svenska fabriker på väg till slakt. Förhållandena var värre än hon trodde (grisar som skriker, ben som bryts) och hon blir illa berörd. Det etiska problem som Jessica står inför är att hon inte vet om det är rätt av henne att äta kött, eftersom hon då stödjer den djurhantering som hon är motståndare till.

Beskriv minst tre möjliga sätt för Jessica att lösa problemet. Berätta vilket du skulle välja om du var hon och motivera utifrån den konkreta situationen.

Jessica kan … Om jag var Jessica skulle jag … eftersom ...

Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Övning 2B: Formulera ett eget problem som du löser utifrån den konkreta situationen.

Du kommer lära dig att:

  • Ge ett exempel på ett verkligt etiskt problem som du försöker lösa.

Utgå från en situation som berört känslomässigt. Du har nu möjligheten att lösa problemet bättre än vad som kanske skedde i verkligheten.

Du ska göra övningen två gånger:

  • En situation som berört dig känslomässigt när du var yngre.

  • En situation som berört någon annan känslomässigt.

  1. Kort om situationen. Vilket var det etiska problemet och varför anser du att det var ett etiskt problem?

  2. Beskriv vilka de möjliga lösningar var, dvs vilka valmöjligheter som personen hade (minst tre).

  3. Tala om vilken av dem som du idag hade valt och motivera ditt svar utifrån den konkreta situationen.

Copyright Hans Teke (2019). Används med tillåtelse.

Exit ticket

"Mest intressanta idag var .."

Läxa

Läsa kapitlen "Etik" på NE.

Gör övningen 2B; Formulera ett eget problem som du löser utifrån den konkreta situationen. Utgå från en situation som berört dig känslomässigt i nutid.

Vilket var det etiska problemet och varför?

Beskriv de möjliga lösningarna.

Vilken av dem hade du valt idag och motivera ditt svar.