Lektion U-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Testa våra kunskaper från tidigare lektioner rörande identitet samt relationen mellan religion och vetenskap.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: Kunskapsprovet

Detaljerad: Genomgång av provsvaren

Nyanserat: Feedback till Feke

Grundläggande: kunskapsprovet

Kunskapsprov

Vänligen vänta på att Feke delar koden till provet. 

Kunskapsprovet är en examinationsuppgift som gör att jag som lärare får en bild av dina kunskaper.

Provet är digitalt och innehåller flervalsfrågor.

För att klara provet ska du få minst 50% rätt.


Frågorna rör:

Detaljerat: förtydligande

Efter att vi genomfört provet kommer vi att gå igenom svaren tillsammans.

Om flera elever har svarat fel på en fråga eller ett visst kunskapsområde (till exempel identitet) kommer vi att ha en genomgång där vi förklarar innehållet en gång till.

Nyanserat: feedback

Din feedback hjälper mig att bli en bättre lärare. Tack för att du bidrar


Vänligen invänta Menti-koden.