Lektion U-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

5. håller med, olika perspektiv FILMEN

Filmen (programledare Erik Sandström) BORDE SES GANSKA SENT!


 • På vilket sätt är sverige annorlunda från andra länder?

 • Ramkrishno från Indien.

 • integreras han eller assimileras?

 • På vilket sätt kan sången vara viktig?

 • Varför längtar människan efter religoinen?

 • - social hjärna, funkar bättre med varandra. vill känna gemenskap.

 • normer = vad som accepteras.

 • sverige bort från traditionellt religiösa

 • Hur gör sverige?

 • Richard Hultman - aik-supporter

 • Vad gjorde de när de hade blivit stannade av polisen? Varför?

 • Vilket likheter finns mellan religiösa grupper och fotbollssupportrarna?

 • Sudarshan begraver sin far. Varför funkar det inte för intervjuaren att få svar från Sudarshan?

 • Gyllene regelnm . behandla anadra som du själv vill bli behandlad

 • Lila Rose abortindustrin - vilka identitesfaktorer kan ses?

 • Hemlös, bor på gatan, kast. Bouto Ghazi.

 • på bbilket sätt kan religion ge stöd?

 • Transcendens, vilket betyder att söka uiplever som är utöver vårt vanliga liv.