Välkommen till kursen!

Elever som läser den här kursen kommer att lära sig om:

Kursen är uppdelar i tre delar (kallade moduler). Välj dem nedanför.

Information

Undervisningens koppling till examensmål

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Estetiska programmet

Valt examensmål

Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Industritekniska programmet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet