Lektion U-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om identitet utifrån ett jag-perspektiv, lyssna på en föreläsning om identitet och öva på dessa genom att reflektera utifrån påståenden.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: bildanalys

Detaljerad: föreläsning om identitet

Nyanserat: dagbok

Grundläggande: bildanalys

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Hur skulle du beskriva de här personerna?

Detaljerat: föreläsning

U-2 Identitet och jag

Nyanserat: Dagbok om min identitet

Övning Dagbok - min identitet är den jag är i relation till andra människor


  • Familjeidentitet: hur är du jämfört med dina föräldrar eller syskon? Finns det saker ni gör tillsammans, t e x äta middag, åka på resor, gemensamma intressen?

  • Religiös identitet: ber du? Tror du på gud? Går du till en kyrka, moské, synagoga eller tempel? Är du konfirmerad?

  • Könsidentitet: t e x klär du dig enligt de normer som är typiska för ditt kön? Ser du dig som normativ för det könet eller inte?

  • Gruppidentitet: vilka grupper är du del av? Vänner med samma intressen? Sport? Musik? Traditioner från din kultur, t e x högtider? Vilka värderingar är viktiga?

  • Sexuell identitet: homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter?

Läxa


Läs kapitlet Identitet och religion: Vad är identitet? på NE

Exit ticket


Jag tänkte att identitet var ... och nu vet jag att ...