Lektion U-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om identitet utifrån ett jag-perspektiv, lyssna på en föreläsning om identitet och öva på det ni lärt ert genom att reflektera utifrån påståenden.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: bildanalys

Detaljerad: föreläsning om identitet

Nyanserat: dagbok

Grundläggande: bildanalys

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Hur skulle du beskriva de här personerna? Följ EPA-metoden:

  1. Enskilt: för dig själv - skriv fem ord per person på din whiteboard.

  2. Par: sen, dela med dig av dina ord till en klasskamrat.

  3. Alla: Feke drar glasspinnar och vi delar med oss av våra tankar.

Detaljerat: föreläsning

U-2 Identitet och jag

Nyanserat: Dagbok om min identitet

Övning Dagbok

Tid för aktiviteten: ~30-40 minuter


Du ska öva på att:

  • beskriva din identitet genom att använda identitetsfaktorerna: etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kultur, kön och genus, sexualitet, religion

  • förklara din relation till andra genom att använda fyra (4) begrepp: primär och sekundär socialisation, integration och assimilation


Kom ihåg! Min identitet är den jag är i relation till andra människor


Frågor:

  • Familjeidentitet: hur är du jämfört med dina föräldrar eller syskon? Är ni lika varandra eller olika? Finns det saker ni gör tillsammans, t e x äta middag, åka på resor, gemensamma intressen?

  • Religiös identitet: ber du? Tror du på gud? Varför, varför inte? Går du till en kyrka, moské, synagoga eller tempel? Är du konfirmerad?

  • Könsidentitet: t e x klär du dig enligt de normer som är typiska för ditt kön? Ser du dig som normativ för det könet eller inte?

  • Gruppidentitet: vilka grupper är du del av? Vänner med samma intressen? Sport? Musik? Traditioner från din kultur, t e x högtider? Vilka värderingar är viktiga?

  • Sexuell identitet: homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter?

Läxa


Läs kapitlet Identitet och religion: Vad är identitet? på NE

Exit ticket


Jag tänkte att identitet var ... och nu vet jag att ...