Lektion U-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om identitet utifrån ett jag-perspektiv, lyssna på en föreläsning om identitet och öva på det ni lärt ert genom att reflektera utifrån påståenden.

Lektionens aktiviteter


Bildanalys

 Föreläsning om identitet

Håller med, håller inte med

Bildanalys

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Börja med att ta en papperslapp och skriv på den vad du tänker på när du hör ordet "identitet."

Sen, hur skulle du beskriva de här personerna? Skriv dina tankar på din whiteboard. Följ EPA-metoden:

Föreläsning om identitet

U-2 Identitet och jag

Håller med, håller inte med

Tid för aktiviteten: ~20-30 minuterDu kommer att få se ett påsteående. På din mall ska du:

Hemläxa - din dagbok

Dagboken hjälper dig att öva på att:


Kom ihåg! Min identitet är den jag är i relation till andra människor


Frågor som kan hjälpa dig

Läxa


Skriv din dagbok

Exit ticket


Jag tänkte att identitet var ... och nu vet jag att ...