Lektion U-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

2.

Grunläggande: JAG-perspektivet (OBS, skriv något och sen jämför det med din exit ticket: "Jag tänkte att identitet var ... och nu vet jag att ...")

Detaljerat: kort om jag & interaktion, håller med,

Nyanserat övning 3C Dagbok, jag visar ett positivt och ett negativt exempel,. (OBS, hemläxa!


Identitet = vem är jag? - Definierar en människa. Samma människa, flera identiteter. Identitet är i konstant förändring.


Identitetsfaktorer: kultur, etnicitet, kön, genus, samhällsklass, sexualitet och religion

 • kön,

  • biologiskt kön = organ

  • socialt kön (vad man uppfattas som, t e x manligt o kvinnligt)


 • Olika tolkningar vad som är manligt och kvinnligt beroende på samhälle eller kultur


 • T e x ha bil? Färger på kläder? Ta hand om barn?

 • Manligt: Vara startk, intme visa känslor

 • Kvinnligt: Vara vårdande, visa känslor, uppfostra barn


 • sexualitet = vem du blir attraherad av

  • homo, hetro, bi, trans (pratas om främst från ett binärt perspektiv)


 • etnicitet, tätt sammankopplat med kultur, språk, traditioner,


 • Normer? bryta mot dessa ger sociala eller regelrätta straff

  • - utstött socialt om man som man klär sig som kvinna

  • - bryter mot heder i familjen om man gifter sig utanför accepterade grupper

  • - synd att vara homosexuell


 • Övning: Vad är ok där du är uppvuxen som inte är ok någon annan stans? Vi försöker även att passa in, t e x:

  • - kläder

  • tycka om samma musik

  • - spela clown

  • - våga inte prata om det man egentligen tänker

  • - vara en kameleont för att passa in

  • Det som andra "inte fattar", (t e x föräldrar, vissa vänner, släktingar)

Enskilt - Par - allaÖvning Dagbok - min identitet är i relation till andra

 • Familjeidentitet: hur är du jämfört med dina föräldrar eller syskon? Finns det saker ni gör tillsammans, t e x äta middag, åka på resor, gemensamma intressen?

 • Religiös identitet: ber du? går du till en kyrka, moské, synagoga eller tempel? Är du konfimerad? Tror du på gud?

 • Könsidentitet: t e x klär du dig enligt de normer som är typiska för ditt kön? Ser du dig som normativ för det könet eller inte?

 • Gruppidentitet: vilka grupper är du del av? Vänner med samma intressen? Sport? Musik? Traditioner från din kultur, t e x högtider? Vilka värderingar är viktiga?

 • Sexuell identitet: hetero, homo, bi, trans, etc?