Lektion A-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om judisk etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av judisk tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: lärandemål och om judisk etik

Detaljerat och nyanserat: lösa etiskt problem

Grundläggande

A-6 Judisk etik och etiska problem

Detaljerat och nyanserat

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån judendomen

Tid för övningen: ~40 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:

 1. Du kan besvara uppgiften enskilt eller tillsammans med klasskompisar.

 2. Läs det etiska problemet.

 3. Beskriv problemet genom att fylla ut frasen ...vet inte om det är rätt eller fel att ... eftersom ...".

  1. Kom ihåg att ett etiskt problem kräver att det är minst två inblandade! Beskriv allas synsätt på problemet.

 4. Ge minst tre alternativ på lösningar och:

  1. Vilket av dina tre alternativ hade du valt? Förklara varför.

  2. Vilket av dina tre alternativ hade en jude valt? Förklara varför.

 5. Hur skulle en klassisk utilitarist bedömt valen? Kom ihåg slagordet: "Största möjliga lycka för största möjliga antal."

 6. Hur skulle en kantiansk pliktetiker bedömt valen? Kom ihåg slagordet: “Handla endast efter den princip du samtidigt kan vilja se som allmän lag.”


18-årige Johannes ligger i en koma efter en bilolycka nedsövd i respirator. Föräldrarna har vakat vid hans sida de senaste tre dagarna, men läkarna kan tyvärr inte ge en prognos till hans föräldrar. Efter en vecka efter att hans föräldrar har vakat vid Johannes kommer en ambulans till sjukhuset med en man i 30-årsåldern. Hans tillstånd är kritiskt men med ett nytt hjärta kan han överleva ..

Läxa


Välj judendomen, kristendomen eller islam samt läs det kapitlet på NE.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...