Lektion A-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om judisk etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av judisk tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Föreläsning judisk etik

Film judendom

Etisk övning

Föreläsning Judisk etik

A-6 Judisk etik och etiska problem

Film judendomen

Vänligen vänta på att Feke visar filmen

Etiskt problem

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån judendomen

Tid för övningen: ~30 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:


48-årige Johannes ligger i en koma efter en bilolycka, nedsövd i respirator. Hans gamla föräldrar har vakat vid hans sida de senaste tre dagarna, men läkarna kan tyvärr inte ge en positiv prognos om Johannes tillfrisknande. En vecka efter att hans föräldrar har vakat vid Johannes sida kommer en ambulans till sjukhuset med en pojke i 12-årsåldern. 

Pojkens tillstånd är kritiskt men med ett nytt hjärta kan han överleva. Johannes föräldrar vet inte om det är rätt eller fel att stänga av respiratorn och donera Johannes hjärta till den unga pojken, eftersom …

Läxa


Välj judendomen, kristendomen eller islam samt läs det kapitlet.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...