Lektion A-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om Upplysningen, empiri och förnuft samt att använda dessa i praktiska exempel.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: 4-hörnövning

Detaljerad: föreläsning om Upplysningen

Nyanserat: övning i förnuft och empiri

Grundläggande

Övning A-3a: 4hörn

Tid för övningen: ~10-15 minuter


Vi ska nu repetera föregående lektion genom att ta ställning till några påståenden.

  • Feke kommer att läsa upp ett påstående.

  • Du ställer dig på den plats i rummet som passar ditt svar.

  • Elever kommer slumpmässigt att bes motivera sig.

Detaljerat

A-3 Upplysningen och förnuft

Nyanserat

Tid för övningen: ~20 minuter


Ni ska nu öva på att tänka empiriskt genom att stegvis gissa på innehållet i glasen.

Efter varje steg ska ni tillsammans gissa på vilket glas som innehåller vad.

Glasen innehåller: te, Coca Cola, Coop Cola, Pepsi, Cola Zero


  1. Först genom att enbart titta på innehållet

  2. Sedan att röra vid glasen

  3. Härnäst lukta på innehållet

  4. Slutligen smaka på innehållet

Läxa


Tänk ut tre idéer till en övning du skulle vilja att andra ska göra.

Exit ticket


Dagens lektion har hjälpt mig att förstå …