Lektion A-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Testa våra kunskaper från tidigare lektioner, lära oss om Upplysningen, empiri och förnuft samt att använda dessa i praktiska exempel.

Lektionens aktiviteter


4-hörnövning och läxförhör

Föreläsning om Upplysningen

Övning i förnuft och empiri

4-hörnövning

Övning A-3a: 4hörn

Tid för övningen: ~10-15 minuter


Vi ska nu repetera föregående lektion genom att ta ställning till några påståenden.

Läxförhör

Logga in på Quizlet och förbered dig på att tävla!

Sätt dig tillsammans med de elever som du slumpas ihop med och matcha orden!

Föreläsning om Upplysningen

A-3 Upplysningen och förnuft

Övning i förnuft och empiri

Tid för övningen: ~20 minuter


Läxa


Tänk ut tre idéer till en övning du skulle vilja att andra ska göra. 

Exit ticket


Dagens lektion har hjälpt mig att förstå …