Lektion A-10

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Förklara vad som är det etiska problemet utifrån en av de tre abrahamitiska religionerna, lösa det utifrån den konkreta situationen, motivera lösningen och relatera den till etiska teorier.

Lektionens aktiviteter


Skriftligt eller muntligt prov

Prov

Material och praktisk information:


Vid provet kommer du att tilldelas ett etiskt problem som du ska lösa genom att:


Efter provet

Läxa


Ingen hemläxa.

Exit ticket


Ingen exit ticket.