Lektion A-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om kristen etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av kristen tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Grundläggande: lärandemål och om kristen etik

Detaljerat och nyanserat: lösa etiskt problem

Grundläggande

Kristen etik grundas på judendomen, bland annat gamla testamentets 10 budord. Jesus är förebild då han tros vara guds son. Till exempel finns frasen what would Jesus do?

Tio Guds bud

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

 • Tolkas: Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

 • Tolkas: Använd Guds namn endast i det godas tjänst.


3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

 • Tolkas: Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.


4. Visa aktning för din far och din mor.

 • Tolkas: Visa dina föräldrar respekt och kärlek, så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.


5. Du skall inte dräpa.

 • Tolkas: Värna och vörda livet i alla dess former.


6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

 • Tolkas: Var trogen mot din partner.


7. Du skall inte stjäla.

 • Tolkas: Respektera andras egendom och rättigheter.


8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

 • Tolkas: Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling.


9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

 • Tolkas: Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.


10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 • Tolkas: Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet.

Källa: De tio budorden - Svenska kyrkan i Toarp


De 10 budorden sammanfattas i Nya testamentet som det Dubbla kärleksbudskapet: “Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk, 10:27)


Till exempel på goda gärningar där Jesus är en förebild:

 • Ge till de fattiga: "Den som har två tunikor (klädesplagg) ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt." (Luk 3:11)

 • Älska dina fiender: “Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. (Luk, 6:28-29)

 • Vända andra kinden till: “Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också.” (Luk, 6:30)

Detaljerat och nyanserat

Mall lektion A-7

Läxa


Välj judendomen, kristendomen eller islam samt läs det kapitlet på NE.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...