Lektion A-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Om kristen etik och att urskilja, lösa samt motivera hur du och en person av kristen tro skulle lösa ett etiskt problem.

Lektionens aktiviteter


Föreläsning kristen etik

Film kristendomen

Etisk övning

Föreläsning kristen etik

A-7 kristen etik och etiska problem

Film kristendomen

Vänligen vänta på att Feke visar filmen. 

Etiskt problem

Övning: urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån judendomen

Tid för övningen: ~40 minuter


Du ska nu lära dig att bli utförlig och nyanserad genom att följa checklistan:


Sabrina och Theo har haft ett förhållande i ungefär fyra år, bor tillsammans och har pratat om att gifta sig. På en fest förra helgen råkade både Sabrina och Theo bli lite för fulla men Theo gick till ett gästrum för att sova. Sabrina fortsatte att festa och hamnade sen i säng med en av Theos kompisar.

Hon ångrar sig efteråt och hela veckan sen festen har Sabrina funderat över hur hon ska göra. Sexet det betydde ju ingenting för henne och hon har bara känslor för Theo. Dessutom är ju faktiskt killen hon var med och Theo inte direkt bästa vänner! Hon ringer Theos kompis och de är oense om vad de ska göra; Sabrina vet nu inte om det är rätt eller fel att …

Läxa


Välj judendomen, kristendomen eller islam samt läs det kapitlet.

Exit ticket


Idag lärde jag mig att ...