Lektion 2-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva tro och tradition, för individ och grupp, inom vald trosuppfattning utifrån olika tolkningar.

 • Förklara och ge exempel på identitetsfaktorer inom Judendom eller Islam.

 • Motivera hur identitet kan formas i relation till religion för individ och grupp inom vald trosuppfattning.

Lektionens upplägg

Lektionen börjar. Skriv på mini-whiteboard om föregående lektion.

Del 1. Bemästringstest.

Del 2. Feke modellerar ett elevexempel.

Del 3. Eleverna börjar skapa sin kunskapsartefakt.

Exit ticket och läxa.

Del 1

Vänligen vänta tills Feke delat koden till Bemästringstestet.

Del 2

Feke modellerar hur man gör en affisch om religion och identitet.

 • Beskriva tro och tradition, för individ och grupp, inom vald trosuppfattning utifrån olika tolkningar.

 • Förklara och ge exempel på identitetsfaktorer inom Judendom eller Islam.

 • Motivera hur identitet kan formas i relation till religion för individ och grupp inom vald trosuppfattning.

OBS! Detta exempel är medvetet annorlunda från det eleverna ska lära sig för att ge en annan version.

Homosexualitet och judendom 1.pdf

Del 3

Eleverna slumpas i grupper: https://webtools.itgonline.se/groupie/#/

Eleverna planera sina gemensamma kunskapsartefakter enligt:

 1. Beskriva tro och tradition, för individ och grupp, inom vald trosuppfattning utifrån olika tolkningar.

 2. Förklara och ge exempel på identitetsfaktorer inom Judendom eller Islam.

 3. Motivera hur identitet kan formas i relation till religion för individ och grupp inom vald trosuppfattning.

Förslag på ämnen:

 1. Judendomen och bar mitzva /bat mitzva

 2. Judendom och gudstjänst

 3. Judendomen och matregler (kosher)

 4. Judendomen och högtider

 5. Judendom och människosyn: det utvalda folket


 1. Islams fem pelare

 2. Islam och profeten Muhammed

 3. Islam och klädsel: slöjan

 4. Islam och matregler

 5. Islam och högtider

Exit ticket

"Från Fekes modellering lärde jag mig .."

Läxa

Bestäm vad du vill göra ditt kunskapsartefakt om.