Lektion 2-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

  • Förklara och ge exempel på identitetsfaktorer inom Judendom eller Islam.

  • Motivera hur identitet kan formas i relation till religion för individ och grupp inom vald trosuppfattning.

Lektionens upplägg

Repetition föregående lektion.

Del 1. Föreläsning judendom och islam

Del 2. Repetitionsövning.

Del 3. Min dag.

Exit ticket.

Föreläsning 2-2

Exit ticket

"Något som överraskade mig var .."

Läxa

Läsa kapilet "Islam" på läromdlet NE.

Studera begreppen på: https://quizlet.com/_6xxstz