Lektion 2-1

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

  • Välj och beskriv identitet inom vald trosuppfattning.

  • Förklara hur identitet kan formas i relation till religion för individ och grupp.

  • Motivera hur identitet kan formas utifrån olika tolkningar och perspektiv

Lektionens upplägg

Del 1. Introduktion: Den religiösa individen

Del 2. Föreläsning: identitet

Del 3. Repetition: min identitet.

Exit ticket och läxa.

Nivå 2: Den religiösa individen

Exit ticket

"En ny sak jag kom att tänka på var..."

Läxa

För dagbok om en dag där du beskriver vad du gör.

Vad gör du under en helt vanlig dag?

Nästa lektion ska vi berätta om den för varandra samt använda den i en kommande övning.