Lektion Ö-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Studera hur andra elever har löst Förmågeprovet för att se vad de gjort för att nå en viss bedömning, lära dig av dessa för att utveckla dina kunskaper och även testa ett Förmågeprov.

Lektionens aktiviteter


En person du ser upp till

Elevexempel

Exempelprov

En person du ser upp till

Hemläxa: En person du ser upp till 

Tid för aktiviteten: ~10 minuter


Elevexempel

Exempelprov

Exempelprov

Tid för övningen: ~30 minuter

Övningen hjälper dig att kunna slutföra alla delar av provet


Provexempel 1

Lena och Sofia är bästa vänner och studerar på samma gymnasium. De har alltid varit nära, båda är mycket ambitiösa och strävar efter höga resultat i sina studier. En dag får Lena reda på att Sofia har blivit utvald som den bästa studenten i deras årskull och kommer att belönas med ett stipendium. Lena känner avund och missunnsamhet gentemot Sofia, speciellt eftersom de kopierat varandras arbeten och båda alltid fått An. Varför har inte hon fått stipendiet?

Lena börjar ifrågasätta sitt eget värde och känner en stark känsla av besvikelse över att inte ha blivit utvald. Hon har deras chatt där de planerat hur de ska 

Provexempel 2

Krille blir alltid så kladdig när han dricker. Alla vet det och på fredag ska Beatrice ha klassfest. Men hon vet inte om hon ska bjuda in Krille eller inte. Hon säger till Krille att skärpa sig, inte dricka så mycket och framförallt hålla händerna i styr.

Fredag kommer och det är en trevlig klassfest, tills Krille börjar tafsa på Beatrice. “Fan ge dig!” säger hon men Krille bara skrattar: “Äh men ja skoja ju bara.” Alla i klassen bara skrattar och fortsätter festa. Beatrice vet nu inte om det är rätt eller fel att …

Läxa


Repetera kapitlen hinduism, buddhism och dygdetik

Exit ticket


Inför provet kommer jag att ...