Lektion Ö-9

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Studera hur andra elever har löst Förmågeprovet för att se vad de gjort för att nå en viss bedömning, lära dig av dessa för att utveckla dina kunskaper och även testa ett Förmågeprov.

Lektionens aktiviteter


Elevexempel

Instuderingsfrågor och exempelprov

Betygssamtal

Elevexempel

Tid för övningen: ~20 minuter

Övningen hjälper dig att känna igen olika kvaliteter i provsvar


En person du ser upp till

Hemläxa: En person du ser upp till 

Tid för aktiviteten: ~10 minuter


Instuderingsfrågor och exempelprov

Tid för övningen: ~30 minuter

Övningarna ska hjälper dig att repetera dina kunskaper inför provet


Enskilt eller tillsammans med dina klasskamrater, genomför övningarna:

Instuderingsfrågor hinduismen

Facit hinduismen

Instuderingsfrågor buddhismen

Facit buddhismen

Exempelprov

Läs det etiska problemet:

Sigge, Teodor och Klara har haft ett grupparbete ihop på religionen. Klara och Sigge har jobbat stenhårt men Teodor har inte bidragit alls. Teodor är lite av en glidare - hans föräldrar är rika, han alltid det han vill ha eftersom “morsan är VD på Microsoft” På måndag har de presentationer och Teodor glider in, läser det som Klara och Sigge gjort, och deras lärare Ekef skriver nöjt på sin dator.

På rasten ska Klara och Sigge gå fram till Teodor. Plötsligt dyker deras lärare Ekef upp och berömmer dem för hur bra det gick. Klara och Sigge tittar på varandra och känner irritationen bubbla.


Betygssamtal

Läxa


Repetera kapitlen hinduism, buddhism och dygdetik

Exit ticket


Inför provet kommer jag att ...