Lektion Ö-8

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Fördjupa våra kunskaper om dygdetiken, lära oss om Buddhismens dygder och laster, samt att kunna känna igen dem i ett etiskt problem

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Buddhismens dygder

Etiskt problem

Föregående lektion

Repetition Ö-8a: identifiera dygder och laster


Tid för övningen: ~5-10 minuter


Zandra är stressad. Så otroligt stressad. Hon springer ned för korridoren för att hinna till sin lektion - hon är inte bara sen, utan har också glömt sin dator. Hon ser Mikael komma ut från toaletten och går mot lektionssalen. Hon ropar: "Mikael! Vänta på mig! Då slipper jag att bli komma in själv!" Mikael väntar och de kommer tillsammans försent till sin lektion. 


Deras lärare Jens blir förbannad för att de stör mitt i hans föreläsning. Mikael förklarar att han väntade på Zandra och att de inte gjort något fel. Jens biter på sin whiteboardpenna och tänker att båda borde få kvarsittning - det är ju ändå rättvist.


Buddhismens dygder

Ö-8 Buddhismens dygder

Buddhismens dygder

Ett etiskt problem utifrån historier om Buddha

Tid för övningen: 10 minuter.


För länge sedan, när Buddha hade blivit upplyst, undervisade han folket. Många reste till honom för att få råd. Buddha blev besökt av en bekymrad kvinna - Kisa Gotami - som berättade att hennes son nyligen hade dött. Hon sökte förtvivlat efter någon som kunde utföra ett mirakel men inte lyckats. Kisa blev rekommenderad att söka upp Buddha - den upplyste - för att be om råd.


Kisa ber Buddha om hjälp att återuppliva sonen, varpå Buddha säger:


"Hämta ett senapsfrö från ett hem där ingen har dött, då kommer jag att hjälpa dig."


Kisa gick runt i sin by, från hus till hus, och frågade desperat om senapsfrön och om det kan vara så att ingen har dött i hushållet. I de flesta av hemmen erbjöds hon senapsfrön, men de berättade dock att någon hade dött i hushållet.


Kisa insåg att det inte fanns ett enda hem utan död. Hon återvände till Buddha och berättade, varpå Buddha tröstade henne och förklarade: alla familjer drabbas av dödsfall. Livet är fyllt av lidande och det är upp till varje individ är hantera detta för att gå vidare i livet. Visdom, förklarade Buddha, är att acceptera det oundvikliga.

Exempel på två godkända och ett fel svar

Vilket är fel och varför?


Urskilja, lösa och motivera ett etiskt problem utifrån buddhismen

Tid för övningen: ~40 minuter


Fredriks pappa har alkoholproblem. Han kommer ofta hem full och glömmer att ta hand om både sig själv och hemmet. Han frågar ofta om pengar, något som Fredrik tycker är jobbigt eftersom han är säker på att de går till sprit. Han hoppas att pappan bättrar sig vilket pappan lovat. Situationen förbättras inte men Fredrik vill sin hjälpa sin pappa, men det känns hopplöst.


Läxa


   Prata med  en person som du tycker är en god person (vårdnadshavare, familjemedlem, tränare, osv).

Vilka dygder (goda karaktärsdrag) och laster har hen?

Förklara för person vad som menas med  dygder och laster och be sedan personen berätta hur hen fick dessa goda karaktärsdrag. 

Förbered dig på att dela med dig av dina tankar nästa lektion.

Exit ticket


Sammanfatta det du lärt dig den här veckan.