Lektion Ö-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Fördjupa våra kunskaper om dygdetiken, lära oss om Hinduismens dygder och laster, samt att kunna känna igen dem i ett etiskt problem

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Hinduismens dygder

Etiskt problem

Föregående lektion

Ö-7 Hinduismens dygder

Hinduismens dygder

Ett etiskt problem utifrån Bhagavad-Gita

Tid för övningen: 10 minuter


I Bhagavad-Gita (Guds sång), den sjätte boken i det indiska eposet Mahabharata, finns berättelsen om Prins Arjuna. Prins Arjuna tillhör en av två släkter som vill åt makten i sitt land. Han tillhör även kastet är kshatriya (krigare). De två släkterna har samlats på varsin sida om ett fält och berättelsen handlar om det krig som ska utspela sig där och Arjunas tankar.


Arjuna rider mot den andra armen för att få en bättre överblick och ser hur sina kusiner, vänner och andra släktingar finns bland deras led. Med vetskapen att det är hans släktingar på andra sidan blir han fylld av förtvivlan. Han vet inte vad han ska göra och frågar sin rådgivare som egentligen är Krishna, en avatar av guden Vishnu: vad ska jag göra?


“Krishna, jag ser mitt folk samlade framför mig och de vill föra krig. Mina armar sjunker tungt till mina sidor, min mun är torr, min kropp skakar, jag får gåshud. Min pilbåge glider i min hand, min hud brinner, jag kan inte så stå, mina tankar snurrar. Jag ser dåliga omen och kaos, Krishna. Jag ser inget gott i att döda mitt folk i krig.”


Krisha säger “du måste lära dig att stå ut med det som händer i livet - det kommer och går. När du slutar bekymra dig, när lidande och glädje är samma sak och du får mod, då är du redo för odödlighet.”

Exempel på hur hinduiska dygder syns i det etiska problemet:

Arjuna står inför sitt moraliska ansvar gentemot sina släktingar, vänner och lärare, vilket skapar en konflikt mellan att följa sin plikt som krigare (DHARMA) och att skydda och vårda sina nära och kära.


Arjuna känner en stark känsla av medkänsla och är präglad av dygden icke-våld (AHIMSA) inom hinduismen. Att delta i kriget och döda andra människor strider mot hans uppfattning om icke-våld.

Etiskt problem

Övning Ö-7b: etiskt problem


Övningen lär dig känna igen hinduismens dygder och vilket beslut en dygdetiker skulle sett som moraliskt rätt


Meena är en vegetarian och försöker undvika att skada eller orsaka lidande för något levande. En dag befinner sig Meena i en situation där hon är vittne till en allvarlig misshandel. Offret ber om hjälp och Meena känner att hon har moralisk skyldighet att ingripa. Men genom att ingripa fysiskt riskerar hon att orsaka våld och skada för att försvara offret.


Anton och hans vänner är ute på krogen, förutom Mio som är hemma för han är sjuk. Klockan börjar närma sig 02:00 och plötsligt ser han Mios flickvän Camilla hångla med någon annan. Stum lämnar Anton krogen och tänker att pratar med Mio imorgon när han är klar i skallen. 

Dagen efter ringer Anton till Mio men han svarar inte - det är Camilla som svarar i Mios telefon. Med en klump i magen vet han inte vad han ska göra.

Läxa


Läs kapitlet ...

Exit ticket


F... ...