Lektion Ö-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Lära oss om dygdetiken, om dygder och laster, samt att kunna känna igen dem i ett etiskt problem

Lektionens aktiviteter


En god person?

Föreläsning dygdetiken

Övningar

En god person

Vad är viktigt för att vara en god person?


Övningen hjälper dig att beskriva vad du tycker är en god person

Kort

Mod

Empati

Nyfikenhet

Uthållighet

Självdisciplin

Ärlighet

Generositet

Vänlighet

Rättvis

Tålamod

Förlåtelse

Tacksamhet

Ödmjuk

Föreläsning dygdetiken

Ö-6 Dygdetiken

Övningar

Övningar Ö-6: Quizlet och exempel


Tid för övningen: ~30 minuter


Anna är en elev som alltid följer skolans regler och står upp för det som man kommit överens om. Hon får ofta högsta betyg och är allmänt omtyckt av både elever och lärare. 

En dag upptäcker hon att hennes bästa vän, Lisa, fuskar på ett viktigt prov. Anna vet att fusket kan få allvarliga konsekvenser för Lisa. Hon står inför ett etiskt dilemma: Ska hon avslöja Lisas fusk och riskera att förstöra deras vänskap och Lisas framtid, eller ska hon behålla tystnaden och bryta mot sin egen starka integritet?

Läxa


Läs kapitlet om dygdetiken

Exit ticket


Ge ett exempel på en dygd och en last