Lektion Ö-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera våra kunskaper om de östasiatiska religionernas gudsbild och människosyn

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Repetition Östasiatiska religioner

Quizlet-tävling

Föregående lektion - fyrahörnsövning

Ö-4 Inför kunskapsprovet

Repetition hinduismen och buddhismen

Tid för övningarna: ~20 minuter


Quizlet-tävling

Vänligen vänta på att Feke delar koden.

Läxa


Läs kapitlen Hinduismens och Buddhismen

Exit ticket


Inför provet ska jag ...