Lektion Ö-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera våra kunskaper om de östasiatiska religionernas gudsbild och människosyn

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Kahoot om östasiatiska religioner

Betyg och sammanfatta

Föregående lektion - fyrahörnsövning

Ö-4 Inför kunskapsprovet

Del 2: Dygdetiken och dygdpilen.

Vänligen vänta på att Feke delar koden.

Elevexempel

I mitt exempel börjar jag med att beskriva den trosuppfattning som jag väljer. I mitt fall väljer jag den kristna där jag  tänker berätta om livsstil och vad som definierar ett gott liv. Bland de kristna dygderna finns de som kallas för de fyra kardinaldygderna. och de tre gudomliga dygderna. En kardinaldydg är personlighetsdrag som är särskilt viktiga inom den kristna tron men som även uppmärksammades av grekiska filosofer.  (obs! Här förklarar jag begreppen) De gudomliga dygderna är speciellt viktiga dygder inom tron, där det beskrivs i Nya testamentet att "Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken" (Första Korinterbrevet 13:13). Jag har valt dygden hopp.

Härnäst kommer jag att jämföra en linjär världsbild med en cyklisk världsbild. Den linjära består av uppfattning av att människan föds, lever, dör och sedan döms efter hur hen levt och kan komma till ett paradis. En cyklisk världsbild beskriver födsel, liv, karma, död, reinkarnation. Cykeln kallas för samsara. (Här använder jag  begrepp, bland annat samsara och reinkarnation). Det finns fler olikheter än likheter, mest tydligt är tanken på hur livet tar slut och vad slutmålet är.

Slutmålet för kristna är att få evigt liv i himlen tillsammans med gud. För att nå dit behöver personen leva ett gott liv. Där är dygderna exempel på hur hen ska leva. En dygd är ett positivt personlighetsdrag och som tidigare nämnt är de inom kristendomen: tro, hopp och kärlek, men även generositet, medmänsklighet och kyskhet (se tidigare källa). Mitt exempel, hopp, är ett passande exempel eftersom personen alltid tror att det finns något bra i livet. Till exempel tänker den kristne att gud har en plan, Jesus kom för att rädda mänskligheten och att genom tron på dessa kan människan få ett evigt liv. Hoppet gör att den troende fortsätter att leva efter sin tro. 

I min dygdpil placerar jag hopp som den gyllene medelvägen. ( < - - [Hopp]  - - >) . Hopp i överskott blir blind tro. Det vill säga, personen accepterar alla förklaringar, till exempel att alla saker sker av en anledning. Detta kan såklart bli en dygd för den som tror att gud har en plan med allt - då kan personen se även hemska händelser som något hen kan acceptera eftesom gud ligger bakom allt och har en plan för alla! (Se här hur jag försöker granska för- och nackdelar i mitt argument).  En person med bristande hopp får lasten cynisism. Personen tror aldrig att något bra händer och för en kristen skulle detta vara mycket negativt eftersom personen då inte tror på att gud vill hen väl. 

Del 3: Planering inför seminariet

Betygssamtal och övning Ö-4b

Tid för övningarna: ~50 minuter


Exit ticket

Läxa


Läs kapitlen Hinduismens och Buddhismen

Exit ticket


Inför provet ska jag ...