Lektion Ö-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Repetera hinduismens människosyn och sedan fördjupa våra kunskaper om Buddhismens gudsbild och människosyn

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Film om Buddhismen

Diskussionsövning

Föregående lektion

Hinduismens människosyn

Tid för övningen: ~15 minuter-20 minuter

Film om Buddhismen

Ö-3 Buddhismens gudsbild och människosyn

Diskussionsfrågor

Analys av Buddhismen och den åttafaldiga vägen

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för övningen: ~20-30 minuter

Buddhismens dygder enligt den Åttafaldiga vägen: 

Källa: Pixabay

Läxa


Läs kapitlet Buddhismen

Exit ticket


Tänk dig att du har en klasskamrat som varit frånvarande.

Hur skulle du sammanfatta det vi lärt oss?