Lektion Ö-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Fördjupa våra kunskaper om Hinduismens gudsbild och människosyn

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Film och analysfrågor

Sammanfattning av veckan

Föregående lektion

Ö-2 Hinduismens gudsbild och människosyn

Film och analysfrågor

Sammanfattning

Instuderingsfrågor Hinduismen


Tid för uppgiften: 15 minuter.


Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen:

Tips! Använd begreppen samsara, karma, atman, moksha, brahman och kast

Läxa


Läs kapitlet ...

Exit ticket


F... ...