Om hemsidan

In English

The Handbook ("Handboken") features information for students, teachers and guardians who wish to know about the pedagogical philosophy and how this learning resource functions. It is required of students to read this sections before studying and also return to it in case they have questions regarding their studies. Questions can also be sent in our Teams chat or via mail (feke.norman@gmail.com / fredrik.norman@edu.sandviken.se). The Question Box ("Frågelådan") can used to post questions anonymously. 

 Feke's learning reserouce is based on two main ideas: evidense-based pedagogical research and that the student's learning is strengthened exponentionally throughout the learning process. What makes this material unique? In short:


Feke collaborates with the Bessemer library (Bessemerbiblioteket), awarded in 2018 as the Library of the Year (Årets skolbibliotek) and the quality distinction World-class school library (Skolbibliotek i världsklass 2018 och 2019). Click here for their homepage, blog och Youtube-channel

Välkommen till Fekes digitala lärresurs i gymnasiekurserna Engelska 5, Engelska 7 och Religionskunskap 1. 

Navigera till kurserna och respektive utbildningsmodul via ikonerna eller rullgardinsmenyn. Där hittar ni lärandemål, lektioner, material och bedömningskriterier samt tillhörande lärarhandledning. 

I Handboken finns information för elever, lärare och målsmän som vill veta mer om det bakomliggande pedagogiska arbetet och om hur lärresursen fungerar. Elever behöver läsa denna innan de påbörjar sina studier och rekommenderas återkomma till det avsnittet om det finns frågor som behöver besvaras. Vid eventuella spårsmål finns en Teams-chat där du kan ställa frågor; kontakta via mail (feke.norman@gmail.com / fredrik.norman@edu.sandviken.se) vid mer omfattande ärenden. Frågelådan används av elever som har anonyma kommentarer eller önskemål rörande undervisningen.

Fekes lärresurs vilar på två utgångspunkter: evidensbaserad pedagogisk forskning samt att elevens lärande exponentiellt stärks genom hela utbildningsprocessen. Vad gör det här materialet unikt? I korthet:


Feke samarbetar med Bessemerbiblioteket, utnämnt under 2018 till Årets skolbibliotek och har fått kvalitetsmärkningen Skolbibliotek i världsklass 2018, 2019 och 2020 . Här hittar ni deras hemsida, blogg och Youtube-kanal