Kvalitetsarbete

(changelog)

Under denna sida kommer kvalitetsförbättringar och buggrapporter att finnas tillgängliga för granskning. Ni hittar datum till vardera förändring sedan lansering och en lista över vilka förändringar som skett.

Version 1.5

Lärresursen uppdaterades med nytt innehåll:

 • Religionskunskap 1 har fått Uppstart utvecklad till 6 lektioner.

 • Alla nivåer tillhörande Religionskunskap 1 har fått sin text flyttad för ökad läsvänlighet och stavfel togs hand om.

 • Religionskunskap 1, nivå 2 Ett liv föds, har getts mer fokus åt identitetsfrågor och de normativa etikerna har flyttats till Uppstart.

 • Alla föreläsningar tillhörande kursen Engelska 7 har setts över, förbättrats och gjorts mer användarvänliga.

 • Engelska 7 Core heter nu Course introduction för att reflektera vad den delen egentligen handlar om.

 • Samtliga Bemästringstest / Mastery test har gått över från Google Docs till Digiexam.

Version 1.4

Lärresursen uppdaterades med nytt innehåll:

Version 1.3

Lärresursen uppdaterades med nytt innehåll:

 • Kursen Engelska 7 har fått ett nytt utseende med förändrade ikoner.

 • Stavfel har korrigerats.

Version 1.2

Lärresursen uppdaterades med nytt innehåll:

 • Under Startsidan finns ett avsnitt för kursutvärderingar. Här kommer data direkt att kopplas från de kursutvärderingar som eleverna besvarar under kursens gång.

Version 1.1

Lärresursen uppdaterades med nytt innehåll:

 • Religionskunskap 1. Uppstart fick nya hyperlänkar och bilder som inte stämde överens. Checklistor uppdaterades för att göra de mer stringenta.

 • Engelska 7. Nivån "The Power of Language" lades till.

Version 1.0

Lärresursen testades live 2019-08-26. Hyperlänkar mellan sidor Religionskunskap 1 > Uppstart korrigerades. Nu ska ikoner och text leda till rätt sida.

Version 0.1