Lektion U-12

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

  • Om utilitarism och Kants etik.

  • Relatera en lösning på ett etiskt problem till en etisk teori.

Mentimeter