Lektion U-11

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Elever tar med egna etiska problem från sina APL-platser.

Kan antingen vara saker som de själva varit med om

Något deras handledare kan berätta för dem om

Eller eventuella problem som skulle kunna uppstå