Uppstart och etik

Under Uppstarten kommer eleverna att lära känna Feke, introduceras till hur undervisningen fungerar samt får tillfälle att utöva elevinflytande. Du kommer även att göra ett test baserat på ett gammalt NP från åk 9 för att testa dina förkunskaper.

Du kommer att läsa kapitlen "Religion och livsåskådningar" och "Etik" på NEs läromedel. Hemläxa är bland annat Quizlet-begrepp.

Du kommer även att få lära dig om normativ etik genom något som kallas för Trestegsmodellen. Lektion U-2, U-3 och U-4 går ut på att lära oss om etiska problem och etiska teorier. Du kommer att visa det du lärt genom ett Digiexam-prov.