Läxor och självförhör

Viktiga begrepp.

Quizlet.


Instuderingsfrågor (OBS! Läs kapitel på NE)

Vad är?Diskussionsfrågor

Hur skulle..

Varför

På vilket sätt


Självförhör

PPT + flerval.

Aktiviteter baserat på Blooms taxonomi

Fakta - föreläsning; visuellt; audio; video; exempel; illustrationer; analogier.

Definiera; repetera; Spela in; Lista.

Förståelse - Frågor; Diskussioner; Repetition; Test; Bedömning; Rapport; Presentation; Skriva.

Översätta; Återberätta; Diskutera; Beskriva; Känna igen; Förklara; Uttrycka; Identifiera.

Tillämpa - Öva; Demonstrera; Projekt; Rita; Simulera; Rollspela; Microteach???

Tolka; Applicera; Använda; Demonstrera; Dramatisera; Öva; Illustrera; Operera (Operate); Planera; Köpa; Rita upp

Analysera - Problem; Övningar; Fallstudier; Kritiska händelser; Diskussioner; Frågor; Test

Skilja på; Analysera; Differentiera; Värdera; Beräkna; Experimentera; Testa; Jämföra; Kontrastera; Kritisera; Diagram; Inspektera; Debatera; Inventory; Fråga; Relatera.

Abrahamitiska religioner

Med abrahamitiska religioner menas judendom, kristendom och islam.

Östländska religioner

Med östländska religioner menas hinduism och buddhism.