Nivå 5

Slutprov

Slutprovet mäter dina kunskaper när kursen är närmar sitt slut. Provfrågorna är:

 1. Vilket, skulle du säga, är det etiska problem som personen står inför? Varför är det ett etiskt problem?

 2. Vilka av de fyra förhållningssätten rörande religion och vetenskap ser du i exemplet? Varför?

 3. Vilka identitetsfaktorer kan du ge exempel på? Varför?

 4. Hur kan personen i det etiska problemet agera i denna situation? Ge förslag på minst tre alternativ som hen har. Berätta vilket du skulle välja om du var hen och motivera ditt svar.

 5. Hur skulle din lösning bedömas enligt minst en av de normativa etiska teorierna? Varför?

  • Hur tror du att en klassisk utilitarist skulle bedöma den lösning som du just föreslog? Varför?

  • Hur tror du att en kantiansk pliktetiker skulle bedöma den lösning som du just föreslog? Varför?

  • Hur tror du att en dygdetiker skulle bedöma den lösning som du föreslog? Varför?

Lektion 5-1: Inför Slutprovet

5-1 Inför Slutprovet

Lektion 5-2: Slutprovet

En framgångsrik elev kommer kunna att visa:

 • Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 • Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

 • Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

 • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

 • Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Material och praktisk information:

 • Du behöver en (laddad) dator eller surfplatta.

 • Appen Digiexam installerad.

 • Provtid: 70-80 minuter.

 • Provet kan enbart göras enskilt och i en lektionssal med en närvarande lärare.

 • Närvaro vid provet är obligatoriskt.