Lektion 1-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

  • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

  • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan

  • Motivera hur trosuppfattningen förhåller sig till de fyra förhållningssätten.

Lektionens upplägg

Del 1. Prov Nivå 1: Universums skapelse

Del 2. Utvärdering.

Exit ticket.


Del 1

Muntligt eller skriftligt prov om era resonemangskedjor.

Del 2

Nivåutvärdering. Vänta tills att Feke delar Mentimeter-koden.

Exit ticket

"Efter nivå 1 har jag lärt mig .."

Läxa

Läsa föregående kapitel vid behov.