Lektion 1-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

  • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

  • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan

  • Motivera hur trosuppfattningen förhåller sig till de fyra förhållningssätten.

Lektionens upplägg

Elever fortsätter med att skapa sina resonemangskedjor.


Exit ticket.

Del 1

Fortsätt enskilt eller tillsammans med andra elever med att förbereda era resonemangskedjor.


Använd checklistan!

Exit ticket

"Från Fekes återkoppling lärde jag mig .."

Läxa

Förbered er hemma