Lektion 1-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

 • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

 • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan

 • Motivera hur trosuppfattningen förhåller sig till de fyra förhållningssätten.

Lektionens upplägg

Del 1. Övning: viktiga begrepp

Del 2. Instuderingsfrågor

Del 3. Bemästringstest

Exit ticket.

Del 1: Viktiga begrepp

Övning 1A. Matcha begreppen med definitionerna.

Tid för övningarna: 20 minuter


Ni ska nu öva på att:

 • Beskriva en religiös trosuppfattning, vetenskaplig eller sekulär livsåskådning


Matcha begreppen med definitionerna genom att dra ett streck mellan dem.

Övning 1B. Kategorisera begreppen


Dela upp begreppen från övning 1A i två listor, en för sekulär begrepp och den andra för religiösa begrepp.

Använd din whiteboard och gör två listor, likt till höger.


Del 2: Instuderingsfrågor till filmen Sekulär humanism

Övning 2. Instuderingsfrågor

Tid för övningen: 30 minuter


Vi ska nu öva på att:

 • Förklara hur trosuppfattningar och livsåskådningar tolkar universum, gud och människan


Med egna ord, enskilt eller tillsammans med klasskamrater, besvara frågorna:


 1. I filmen, hur beskrivs sekulär humanism?

 2. Enligt antikens filosofer, vad menade de med människans förmåga att tänka självständigt?

 3. Det används ett exempel med tibetanska munkar för att förklara en sekulär (naturalistisk) världsuppfattning. Vad försöker man argumentera för med det?

 4. Ge ett eller flera exempel på de fem punkter som sammanfattar sekulär humanism.

 5. Enligt dig, på vilket sätt skiljer sig en sekulär livsåskådning från en religiös trosuppfattning?

 6. Enligt dig, vilka likheter finns det mellan en sekulär livsåskådning och en religiös trosuppfattning?

Not seeing anything above? Reauthenticate

Del 3: Bemästringstest

Exit ticket

"Dagens lektion var .."

Läxa

Läs kapitlen på NE och öva tidigare lektioner.