Lektion 1-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

  • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

  • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan genom att läsa om begrepp, namn, teorier

  • Motivera hur trosuppfattningen förhåller sig till de fyra förhållningssätten.

Lektionens upplägg

Del 1. Föreläsning relationen religion och vetenskap

Del 2. Repetition: motivera

Del 3. Övningar: skapa resonemangskedjor

Exit ticket och läxa.

N1-3 Relationen religion och vetenskap

Exit ticket

"Idag blev jag bättre på att ..."

Läxa

Läsa och repetera kapitlen "Religion och vetenskap", "Sekulära livsåskådningar" och "Kristendomen" vid behov.