Lektion 1-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

  • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

  • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan genom att läsa om begrepp, namn, teorier

Lektionens upplägg

Del 1. Föreläsning Kristendomen.

Del 2. Repetition: instuderingsfrågor.

Del 3. Övningar Nyanserat.

Exit ticket och läxa.

N1-2 Kristna och sekulära trosuppfattningar

Exit ticket

"Från dagens övningar lärde jag mig.."

Läxa

Läsa kapitlet "Sekulära livsåskådningar" på läromedlet NE.

Studera begreppen på: https://quizlet.com/_6xucj9