Lektion 1-1


Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig :

  • Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang

  • Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan

Lektionens upplägg

Introduktionsföreläsning: Universums skapelse

Exit ticket och hemläxa.

Introduktionsföreläsning Universums skapelse

Nivå 1: Universums skapelse

Exit ticket

"Idag lärde jag mig att .."

Läxa

Läsa kapitlet "Religion och vetenskap" på läromedlet NE.